Armes

Hi ha diferents tipus d’armes, i es dividieixen en catagories segons el reglament d’armes (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, BOE 55/1993)

 1a categoria:

–       Armes de foc curtes, pistoles i revòlvers

 2a categoria:

–       2a.1. Armes de foc llargues per vigilància i guardes.
–       2a. 2. Armes de foc llargues ratllades: utilitzades per la caça major.

 3a categoria:

–       3a. 1. Armes de foc llargues ratllades per tir esportiu: calibre 5,6mm (22 americà).
–       3a. 2. Escopetes i altres armes de foc llargues d’ànima llisa.
–       3a. 3. Aremes accionades per aire o altre gas comprimit.

 4a categoria:

–       4a. 1. Carrabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició.
–       4a. 2. Carrabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i de un sol tret, i revòlvers d’acció simple.

 5a categoria:

–       5a. 1. Armes blanques
–       5a. 2. Ganivets o matxets

 6a categoria:

–       6a. 1. Armes de foc antigues o històriques.
–       6a. 2. Armes de foc de model o any de fabricació anterior a 1 de gener de 1890.
–       6a. 3. La resta d’armes de foc.
–       6a. 4. Armes d’avantcarga.

 7a categoria:

–       7a. 1. Armes d’injecció anestèsica.
–       7a. 2. Les ballestes.
–       7a. 3. Armes per llençar “cabos”
–       7a. 4. Armes de sistema Flobert
–       7a. 5. Arcs, i fusils de pesca submarina.
–       7a. 6. Revòlvers o pistoles detonadores i pistoles llença bengales.