Documentació bàsica per anar a caçar

–          DNI, permís de conduir o passaport.

Dnie-150x150_opt

–          Llicència de caça ( a partir dels 65 anys la llicència és gratuïta)

image (2)

–          Assegurança de responsabilitat civil obligatòria.

image (3) image (5)

–          Permís del titular dels drets cinegètics del terreny. ( en terrenys lliures no cal)

image (9) image (8)

–          Permís armes.

image (1) image (6)

–          Guia de tinença de cada arma.

image (7) image (4)

–          Si porteu gossos: Xip i censat a l’Ajuntament (ANICOM)

image