Senyalització d’àrees de caça

La senyalització dels terrenys cinegètics es fa mitjançant dos tipus de senyals, les de primer ordre i les de segon ordre. Col·locades sobre qualsevol material que garenteixi la seva conservación, rigidesa i entra 1,5 i 2,5m d’alçada. Està regulat per les següents resolucions:

· 25 de gener de 1983

· 28 de novembre de 1983

· 31 de gener de 1986

· 15 de febrer de 1990

placa1er ordreExemple foto senyal primer ordre (35 x 50cm)

Les plaques de senyal de primer ordre s’han d’ubicar a tots els accessos i llocs intermedis que calgui i com a màxim cada 600m.

placa 2on ordre Exemple senyal segon ordre (20 x 30cm)

 S’han de posar que es vegin entre elles cada 100m com a màxim.

En general: no s’han de clavar als arbres ni s’han de pintar les pedres.

Per les batudes de caça major, és obligatori senyalitzar els accessos amb la següent placa:

placa batudaPlaca de batuda