L’AECC-Catalunya contra el Càncer i l’Hospital Sant Joan de Déu treballaran junts per la lluita contra el càncer

20 juliol, 2018

AECC – Barcelona – 19/07/2018 

L’AECC – Catalunya contra el Càncer de Barcelona col·laborarà amb l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) oferint diferents serveis de suport psicosocial als pacients pediàtrics i suport al programa de cures pal·liatives pediàtriques. A més, educarà en salut als treballadors de l’hospital mitjançant el seu programa d’empresa saludable. Aquests serveis seran possibles gràcies al conveni de relació signat pel Dr. Manuel del Castillo Rey, gerent de l’HSJD i el president de l’AECC- Barcelona, el Dr. Laureano Molins.

Aquest acord vol potenciar una etapa de col·laboració entre les dues parts, en la que es promourà la coordinació d’esforços a favor de la lluita contra el càncer en diferents àmbits d’actuació:

Suport al programa d’atenció al final de la vida de pacients pediàtrics afectats de càncer

L’AECC col·laborarà amb la unitat de cures pal·liatives de l’hospital. Es duran a terme intervencions dirigides a la família per tal de disminuir el malestar emocional, fomentar la comunicació intrafamiliar i amb l’equip, i prevenir el dol complicat. A més, es treballarà amb grups de nens i grups d’adolescents amb un germà afectat  per la malaltia, amb els objectius de millorar la socialització, augmentar la comunicació intrafamiliar i reforçar la identitat com a individu.

Suport psico-social als pacients pediàtrics afectats de càncer i les seves famílies

Diferents professionals, designats per l’AECC, s’integraran i formaran part dels equips i unitats funcionals de l’Hospital Sant Joan de Déu. Duran a terme deu hores a la setmana d’atenció psiconcològica pel suport en el triatge de les famílies que debuten amb una malaltia oncològica i dotze hores a la setmana d’atenció social.

Informar i conscienciar

L’AECC  informarà i educarà en salut, realitzarà diferents xerrades i accions per facilitar als treballadors de l’hospital l’adopció d’estils de vida saludables per a la prevenció del càncer.

Sobre l’AECC

L’AECC és una entitat social d’àmbit nacional i privada, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública. Té representació en més de 2.000 localitats, suma més de 15.000 voluntaris actius amb el propòsit de lluitar contra el càncer en totes les seves modalitats i més de 147.000 socis.

El treball de l’AECC es desenvolupa sota una filosofia de col·laboració i suport mutu amb les autoritats sanitàries, les institucions científiques i aquelles altres entitats que persegueixen una finalitat anàloga a la de l’Associació. Tot sota els principis d’ajuda, unitat, transparència, professionalitat, independència i dinamisme.

L’AECC de Barcelona, ​​amb seu a Travessera de les Corts, 268 (Barcelona), ​​gestiona els seus propis recursos destinats a programes i ajudes que destinen íntegrament al seu àmbit d’actuació. L’AECC de Barcelona és present actualment en més de 90 municipis de la província.

Els objectius principals de l’AECC-Catalunya Contra el Càncer són: el suport al malalt de càncer i la seva família; la prevenció del càncer i la promoció de la salut; el foment de la recerca oncològica de qualitat i propera al pacient; aquesta missió és possible gràcies als programes de voluntariat; i la mobilització social i de recursos i la sostenibilitat econòmica de l’entitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.