Opinió

Per què una mitja veda retardada?

mitja veda

V. Gómez-Salazar – Lleida – 21/08/2019

La Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Caça va enviar, amb data 12 d’agost de 2019, una carta als seus federats en la qual deia que aquest any, per primera vegada, s’obrirà la mitja veda el 22 d’agost, en lloc del tradicional dia 15, pels següents motius:

Una Directiva que s’aplica en uns llocs i d’altres no

Donades les sentències condemnatòries a les comunitats de Castella-la Manxa i Madrid, el govern de la Generalitat ha aplicat la directiva europea d’aus (Directiva 2009/147/CE). Aquesta, segons el seu article 7.4, estableix que els ocells no podran caçar-se durant els períodes de reproducció ni en els de migració prenupcial.

Heus aquí un clar exemple de la facilitat amb què les comunitats autònomes, que estan autoritzades per a legislar en matèria de caça i que quan volen són més papistes que el Papa, quan els interessa tenen molt en compte a les altres (circumstància que ha donat lloc al galimaties en què s’han convertit les actuals Ordres de Vedes, en alguns casos amb disposicions contradictòries en territoris limítrofs). Es dóna la circumstància, a més, que la Comunitat de Madrid ha obert la mitja veda aquest any el 15 d’agost, de manera que poc s’ha tingut en compte la sentència condemnatòria a la qual al·ludeix la Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Caça.

D’altra banda, ni el tudó, ni la tórtora europea o la guatlla es troben en aquestes dates en període de reproducció o període prenupcial.

El tudó, una espècie a l’alça

Una Federació que porta més de 10 anys sense aportar estudis suficients

També argumenten que es basen en la llei 42/2007 de patrimoni natural i de la biodiversitat, que ve a dir que les aus no es poden caçar quan es trobin en un estat de conservació desfavorable o no existeixi informació científica suficient sobre el seu estat actual de conservació.

  • La tudó està en un estat de conservació desfavorable?
  • Pel que fa als estudis científics: a què esperen per dedicar a aquests una part dels diners que recapten dels caçadors? Les lleis són de 2007 i 2009, quins estudis s’han dut a terme des d’aquesta data?
Guatlles caçades a la mitja veda a Lleida

Un dia hàbil més a Lleida, però un retard important en l’inici

Finalitzen dient que la Territorial de Lleida, en el Consell de Caça de Catalunya, “va aconseguir aprovar que el període de mitja veda sigui del 22 d’agost al 15 de setembre. D’aquesta manera no es perden dies de caça respecte a la temporada anterior”.

Amb el canvi de dates s’ha guanyat un dia hàbil de caça (s’han equivocat en fer la suma), però aquesta no és la qüestió, la realitat és que aquest any es retarda per primer cop l’inici de la temporada de caça a la mitja veda en aquesta regió (amb el que suposa de pèrdua d’hàbitat per a algunes espècies i d’inconvenient per a molts caçadors que al setembre no estaran de vacances), en aplicació de la normativa abans referida. El que ens hem de preguntar aleshores és per què els representants de la caça no han estat capaços de pressionar per adaptar aquestes normatives a la realitat de la caça catalana i alhora no s’ha fet res prou rellevant des de llavors (anys 2007-2009) per revertir la situació. El que esperem els caçadors és que els organismes que diuen representar-nos facin una lluita activa, rigorosa i efectiva per a la defensa de la nostra activitat.


Deixa un comentari

MussapPublicitat