Actualitat

Accidents amb espècies cinegètiques

Reforma de la Llei de trànsit 2014

A partir del 9 de maig de 2014 els caçadors no seran, per defecte, els únics responsables dels accidents de trànsit amb espècies cinegètiques.

Aquesta reforma fa molts anys que el col·lectiu caçador la va reclamant a les autoritats competents, ja que quasi tots els accidents de trànsit que es produïen a les carreteres degut a una topada amb una espècie cinegètica (animal de caça) feien responsable a la societat de caçadors del terme on es produïa l’accident, sense tenir en compte si l’animal havia estat pressionat a sortir a la carretera degut a una acció de caça.

Ara només faran responsable a les societats de caçadors si l’accident és conseqüència directa d’una acció de caça major.

Així ho diu el text:

“Atropello de especies cinegéticas: En los accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas con carácter general, la responsabilidad será del conductor del vehículo. Cuando el atropello del animal sea consecuencia directa de una acción de caza mayor, el responsable será el propietario del terreno y si es por falta de reparación del vallado o de la señalización, el responsable será el titular de la vía donde se haya producido el atropello.”

DGT


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat