Actualitat

Agricultura modifica l’ordre de vedes 2016 – 2017

Redacció – Barcelona – 19/12/2016

Les pressions del col·lectiu caçador per a poder donar sortida als excedents de la carn de caça procedent de les seves captures, ha deixat al descobert molts buits legals que ja existien referent al destí final dels animals caçats, la qual cosa ha fet que la Direcció General de Forest hagi proposat una resolució per aclarir i endreçar alguns d’aquests procediments.

En aquest sentit, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat la RESOLUCIÓ ARP/2848/2016, de 13 de desembre, per la qual es modifica la Resolució ARP/732/2016, de 16 de març.

Aquesta modificació a l’ordre de vedes 2016 -2017 inclou el següent punt: Modificacioresoluciocarn 19-12-2016

12.18 En la pràctica de l'activitat cinegètica s'han d'adoptar les mesures sanitàries següents: 

a) Els caçadors o els responsables de les peces de caça destinades a la seva comercialització han de transportar sencers els exemplars de senglar sense realitzar cap manipulació, ni incisió o altra actuació de similar naturalesa amb l'objectiu d'esbudellar-lo, treure'n extremitats, pell o qualsevol altra part de l'animal, fins als punts de reunió que determini el titular dels terrenys cinegètics, fins als punts logístics de recollida o fins als establiments de manipulació de carn de caça.

A efectes de la present Resolució, es considera com a punt de reunió els indrets ubicats dins d'un terreny cinegètic (àrea de caça, reserva nacional de caça, zona de caça controlada o zona de seguretat) a on es mouen en primera instància els senglars caçats, per tal de ser examinats i, si escau precintats, i preparats per al seu transport fora d'aquest terreny cinegètic.

A efectes de la present Resolució, es considera com a punt logístic de recollida de senglars el lloc a on es transportin i recullin quan procedeixin de diferents terrenys cinegètics, per al seu trasllat posterior a un establiment de manipulació de carn de caça.

b) Aquesta obligació no s'aplicarà als exemplars destinats a autoconsum ni als exemplars considerats trofeu de caça, en els quals la peça podrà ser traslladada sense els ullals i la part anterior del musell.

Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat