Actualitat

Agrupcat aconsegueix un canvi crucial en les subvencions de carn de caça a Catalunya.

Edu Melero – Cardona – 28/02/2024

L’entitat Agrupcat aconsegueix una modificació significativa a l’accés a subvencions per a la venda de carn de caça a Catalunya

L’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (Agrupcat), en resposta a les demandes i necessitats de diverses societats de caça a Catalunya, ha anunciat una important modificació dels requisits per accedir a les subvencions atorgades per la Generalitat en l’àmbit de la comercialització de carn de caça per aquesta pròxima temporada.

Fins ara, les subvencions estaven restringides a les entitats inscrites al Registre d’Entitats Esportives (REE) i en quedaven excloses altres organitzacions, fins i tot algunes degudament inscrites al Registre de Justícia, tot i tenir com a objecte principal la gestió d’àrees de caça, la comercialització de carn de caça i gestió dels seus derivats, sense ànim de lucre. Aquesta restricció, doncs, impedia l’accés a l’ajut econòmic a nombroses associacions compromeses amb l’activitat cinegètica.

A petició d’Agrupcat, el Departament competent ha accedit a acordar la modificació de les bases que regulen les subvencions de foment de les captures de senglar, ampliant-ne els beneficiaris. Així doncs, es preveu que a partir d’ara totes les associacions registrades i vinculades a l’activitat cinegètica tindran l’oportunitat d’accedir a aquest suport financer, independentment del registre específic on estiguin inscrites.

Des d’Agrupcat es considera aquesta modificació com un avenç en la direcció correcta per donar suport i promoure una activitat fonamental per a l’economia local i la conservació del medi ambient a Catalunya i afegeix el seu president, Enric Vélez, que seguiran treballant en estreta col·laboració amb totes les parts implicades per a continuar impulsant mesures que beneficiïn tota la comunitat cinegètica de la regió, com incloure les captures de cabirols en aquest tipus de línies d’ajuts.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat