Actualitat

Alerta amb els plàstics

Jordi Garcia – Badalona – 14/12/2018

L’Acord sobre la conservació de les aus aquàtiques migratòries d’Àfrica i Euràsia (AEWA) és un tractat intergovernamental dedicat a la conservació de les aus aquàtiques migratòries i els seus hàbitats a Àfrica, Europa, Orient Mitjà, Àsia Central, Groenlàndia i l’Arxipèlag canadenc.

Els experts es reuneixen cada 3 anys per revisar l’estat de les poblacions d’aus aquàtiques migratòries de la nostra part de l’hemisferi nord. La situació de nombroses aus -cinegètiques o no-, s’ha deteriorat en els últims anys, en particular el morell cap-roig (Aythya ferina) o la garsa de mar (Haematopus ostralegus). En canvi l’oca comuna (Anser anser) o l’oca de galta blanca (Branta leucopsis) estan en ràpida expansió, generant danys als cultius, desplaçant altres especies i ocasionant riscos de col·lisió amb avions. Un dels temes candents de la reunió fou la contaminació dels mars pels plàstics i el seu impacte en les aus; de les 254 aus cobertes per l’Acord, més del 40% estan afectades, de les quals el 22% n’ingereixen, el 31% acaben enganxant-se amb un residu plàstic i el 8% l’utilitzen per fer els seus nius.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat