Opinió

Els caçadors es planten

cacera senglar

Eduard Melero – Cardona – 11/08/2022

No es caçarà el senglar

Un centenar de societats de Girona van ser convocades el passat divendres 5 d’agost per la Territorial de Girona de la Federació de caça i van acordar, per unanimitat, no caçar el senglar fins que la Generalitat no rectifiqui i/o flexibilitzi una sèrie de punts i normes que afecten directament al col·lectiu caçador que a més, els carrega de feina i burocràcia.

Després d’anunciar la mesura, moltes altres colles d’arreu del país i entitats com Agrupcat també hi van donar suport.

Un dels punts conflictius és el punt 8.3 de l’actual Ordre de Vedes, que diu que s’han de comunicar les batudes amb antelació mitjançant una aplicació informàtica (que encara no està operativa) indicant la matrícula del terreny cinegètic, la data, l’horari previst, el municipi i les coordenades UTM del punt central de la batuda.

Aquesta mesura, no té cap mena de sentit i resulta inviable perquè la gran majoria de batudes a Catalunya s’organitzen el mateix dia de la cacera un cop el cap de colla sap el nombre de caçadors i gossers de què disposa i després d’haver comprovat els rastres de la zona a batre. Com que parlem de senglars i aquests no són territorials, potser durant uns dies es troben en un lloc i el dia de la batuda poden haver marxat a una altra zona, la qual cosa fa molt difícil delimitar amb antelació la zona a batre.

En cas de no complir amb aquest punt de l’Ordre de Vedes, es pot sancionar la societat de caçadors i, en cas d’accident, les companyies asseguradores no se’n farien càrrec i subsidiàriament, ho haurien de pagar els propis caçadors.

Altres problemes que cal solucionar

També s’ha reclamat una vegada més, que amb l’obligatorietat de disposar d’un nucli zoològic per tenir gossos de caça, s’afegeix un elevat cost econòmic al propietari i moltes vegades no es pot acabar legalitzant per traves administratives. Es demana doncs, l’exempció d’haver de disposar del nucli zoològic als propietaris de gossos de caça, sempre garantint el benestar animal, encara que hagin de passar inspeccions periòdiques de veterinaris, així com també es demana excloure els gossos de caça de la normativa de la futura Llei de benestar animal.

Un altre punt crític és l’obligatorietat de senyalitzar les batudes, marcant amb una placa els accessos del bosc. En aquest sentit es demana que la resta d’usuaris puguin ser sancionats si accedeixen dins una cacera marcada, de la mateixa manera que els caçadors poden ser sancionats si no la marquen.

La sorprenent resposta del Govern

La pressió de la convocatòria va fer moure fitxa a l’Administració que va enviar el següent comunicat on aclareixen els punts objecte de malestar:
Aclariment comunicació batudes def (2)

La pilota torna a estar a la teulada de l’Administració, s’accepten apostes.

Aquesta resposta no convenç als caçadors i aquests es mantenen ferms en l’aturada. Cal entendre que ens trobem davant un col·lectiu que té unes funcions ecològiques que beneficien a la societat i que està resultant necessari per combatre les sobrepoblacions d’espècies cinegètiques. Un col•lectiu, estigmatitzat, que pateix una falta de respecte i un arraconament per part de mitjans de comunicació i polítics constantment.


One thought on “Els caçadors es planten

Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat