La gestió cinegètica

La gestió del cabirol

corzo

Jordi Garcia – Vic – 31/03/2023

Període cacera cabirol mascle: del 2 d’abril al 20 d’agost de 2023

Aquest diumenge (02/04/2023) comença la temporada de caça del cabirol mascle.
Com sempre, en funció dels censos i segons cada pla tècnic, les societats de caçadors obtenen els permisos corresponents d’aprofitament cinegètic de les seves àrees de caça (x mascles i x femelles).

Enguany s’han eliminat els precintes de plàstic per a mascles (les femelles ja no en tenien) i el procediment que ha marcat el Departament un cop s’hagi abatut l’animal és el següent:

☎️ Cal comunicar telefònicament el resultat al centre de comunicacions del cos d’Agents Rurals (telèfon: 935617000) sempre que existeixi cobertura telefònica, amb un màxim de 24 hores posteriors a la captura i/o abans d’abandonar els límits de l’àrea de caça, amb les dades següents:

✅ Número de l’àrea privada de caça.
✅ Nom i NIE del/ la caçador/a.
✅ Espècie, sexe, edat relativa.
✅ Modalitat.
✅ Paratge i hora de captura.
✅ Observacions.

Tanmateix, cada societat de caçadors organitzarà l’aprofitament segons les seves normes internes i seguint les directrius exposades anteriorment.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat