Actualitat

Canvi de rumb en la gestió del cabirol a la província de Girona

Jordi Sala – Girona – 20/21/2023

Canvi de rumb en la gestió del cabirol a la província de Girona

El passat 15 de desembre la Direcció General del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, als serveis territorials de Girona de la secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, va emetre una Resolució per la qual modificava el període hàbil de caça del cabirol a totes les àrees de caça de la demarcació territorial de Girona.

Aquesta modificació s’atribueix a l’augment de la població de cabirol, amb l’objectiu de prevenir danys a l’agricultura i accidents de trànsit. D’aquesta manera, s’autoritza excepcionalment, caçar el cabirol tant mascle com femella en qualsevol modalitat de les permeses (aguait, acostament, batuda) dintre totes les àrees de caça de les comarques gironines des del 14 de desembre de 2023 fins al 31 de març de 2024. Aquests permisos correspondran als autoritzats per a la temporada 23/24 i en cas de necessitar-ne més caldrà presentar una nova sol·licitud als serveis territorials de Girona.

La temporada general de caça del cabirol a Catalunya es reparteix en tres períodes segons l’Ordre de Vedes:

  • Del 2 d’abril de 2023 fins al 20 d’agost de 2023 per a mascles en la modalitat d’aguait o acostament.
  • Del 3 de setembre de 2023 fins al 26 de novembre de 2023 per ambdós sexes en qualsevol modalitat.
  • Del 7 de gener de 2024 fins al 31 de març de 2024 per a femelles en qualsevol modalitat.

La reproducció dels cabirols és única entre els cèrvids.

La còpula s’efectua a l’estiu (juliol – agost), però la gestació a causa de la diapausa embrionària no comença fins al desembre i els parts solen ser entre els mesos de maig i juny.

La diapausa embrionària és un fenomen que es produeix en alguns mamífers, inclosos els cabirols. Consisteix en la suspensió temporal del desenvolupament embrionari després de la fecundació, abans que l’embrió s’implanti en l’úter de la mare.

En el cas dels cabirols, la diapausa embrionària és una adaptació que els permet sincronitzar el moment del naixement amb les condicions ambientals favorables per a la supervivència de les cries. Això és especialment important en espècies que viuen en hàbitats amb estacions marcades o amb recursos limitats. Després de la fecundació, l’embrió del cabirol es desenvolupa fins a una etapa inicial, però en lloc d’implantar-se immediatament en l’úter de la mare, entra en un estat de diapausa. Durant aquesta diapausa, l’embrió roman inactiu i no es desenvolupa més. Aquesta suspensió del desenvolupament permet que l’embrió pugui sobreviure durant un període de temps sense dependre de la mare. La durada de la diapausa embrionària dels cabirols pot variar segons les condicions ambientals.

La diapausa embrionària dels cabirols és un mecanisme adaptatiu que els permet assegurar la supervivència de les cries en hàbitats amb condicions variables. Aquesta estratègia reproductiva és una resposta evolutiva per afrontar els reptes ambientals i garantir l’èxit reproductiu de l’espècie.

Caçar el cabirol a l’hivern

Segons la Asociación del Corzo Español (ACE) l’hivern hauria de ser sinònim, cinegèticament parlant per al cabirol, de la caça de femelles. Aquesta època és la més adequada per realitzar el control poblacional de l’espècie per diverses raons, essent les de més pes, d’una banda, que les cabiroles prenyades al juliol-agost, mantenen els fetus a la diapausa embrionària durant mesos i es troben a un petit grau de desenvolupament i, de l’altra, que les cries nascudes a la primavera poden sobreviure perfectament davant l’absència de la seva progenitora.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat