Actualitat

Capturat un grup de 12 porcs vietnamites hibridats amb porc senglar al Priorat

Arran de les queixes rebudes per part de diversos propietaris de finques situades al paratge “Baboixos” del terme municipal de Falset, referent als danys que provoquen els porcs senglars en diferents cultius agrícoles, els agents rurals van realitzar la corresponent inspecció per a verificar aquests danys.
Durant la investigació realitzada pel Cos d’Agents Rurals del Priorat, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), van comprovar que aquests danys no han estat causats per porcs senglars, sinó que es tracta d’un grup de 12 porcs vietnamites hibridats amb porc senglar que es troben lliures i sense control per aquest indret.
Aquest grup estava format per una femella adulta de porc vietnamita que es va escapar d’un tancat d’una finca i la resta, 11 exemplars de vàries mides, sexes i edats, serien fills seus, varies generacions hibridats amb el porc senglar de la zona.
La Resolució AAM/669/2014, de 21 de març que regula l’activitat cinegètica per la temporada 2014/15, en el seu article 12.4, estableix que quan determinades espècies, entre les quals s’inclou el porc vietnamita ensalvatgit i els híbrids d’aquesta espècie, causin danys i suposin un risc imminent per a les persones, els seus bens o el medi natural, els agents rurals podran actuar d’ofici per a capturar-los.
En aquest cas, existien danys en conreus agrícoles i un important risc per al medi natural degut a les hibridacions que ja s’havien produït i que podien suposar un perill per a les poblacions del porc senglar autòcton.
Després d’efectuar el seguiment i control d’aquest grup de porcs, els Agents Rurals van aconseguir capturar-los i introduir-los en un tancat, excepte un exemplar mascle que va ser abatut pels caçadors locals.
Atès el fet que la propietària del grup de porcs no disposava de cap tancat en condicions idònies per al manteniment controlat dels mateixos i a petició seva, els agents rurals van sacrificar la resta d’exemplars del grup.
L’actuació ha tingut lloc aquesta setmana.

Fotografia de l’exemplar mascle de porc vietnamita hibridat pasturant sense control a l’interior d’unes vinyes.

 

FONT: GENCAT


One thought on “Capturat un grup de 12 porcs vietnamites hibridats amb porc senglar al Priorat

Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat