Actualitat

Captures de depredadors

El Govern regula la captura en viu d’espècies invasores i depredadores per garantir l’equilibri dels ecosistemes naturals

Amb aquesta normativa, s’homologuen els procediments de captura d’animals depredadors, com els porcs senglars i les guineus, o invasors, com el visó americà, d’acord als criteris de selectivitat i benestar animal fixats internacionalment.

Concretament, el decret declara l’homologació a Catalunya dels mètodes de captura que han estat avaluats a Espanya amb procediments científics reconeguts i que són els següents: Collarum® (un llaç que utilitza un sistema pel qual els cànids queden atrapats sense patir cap dany); llaç amb topall i tancament lliure disposat en finestres; llaç amb topall americà disposat en finestres; llaç amb topall americà disposat al pas i caixa metàl·lica.

A més, el decret estableix que la utilització d’aquests mètodes ha de ser autoritzada mitjançant una acreditació individual atorgada per la Generalitat, per a l’obtenció de la qual caldrà realitzar un curs. Fins ara, les captures les podia executar qualsevol persona amb una llicència de caça.

Fins a l’any 2007, les captures de depredadors es regulaven a través d’ordres excepcionals de captura que publicava el Departament d’Agricultura. L’any 2007, amb l’aprovació de la nova llei estatal, es deixen d’autoritzar les captures excepcionals i es comença a treballar amb el desplegament de la llei. Aquest decret, doncs, regula una situació que actualment no està emparada legalment.

Font: Gencat. Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat