Actualitat

Catalunya perd la pròrroga del tord

Manel Camps – Lleida – 11/04/2018

La nova ordre de vedes 2018 – 2019 surt publicada sense la popular pròrroga del tord. Així doncs, les comarques de Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, que durant anys han gaudit d’aquesta modalitat de cacera fora d’època de temporada general, enguany no la podran practicar.

La caça menor en general començarà el 14 d’octubre de 2018 i finalitzarà el 3 de febrer de 2019, per tant, a partir d’aquest dia, els tords que passaran per aquestes comarques en direcció al seu país d’origen no seran objecte de caça.

Aquesta notícia ha provocat moltíssimes queixes en l’entorn cinegètic perquè és una modalitat que atrau molts caçadors d’arreu del territori català i, conseqüentment, ocasionarà una pèrdua econòmica important als titulars d’aquestes àrees on es practicava habitualment la pròrroga. La notícia també ha estat objecte de crítica per part dels agricultors, ja que veien la pròrroga com una ajuda per a disminuir danys en diversos cultius, com el de l’olivera.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat