A la premsa

Celebrada una nova reunió sobre danys produïts per fauna cinegètica

Premsa Gencat – Barcelona – 26/07/2018

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha presidit avui la Comissió Interdepartamental de Prevenció de Riscs i Danys produïts per les espècies cinegètiques. La Comissió està integrada per representants de 5 departaments de la Generalitat (Agricultura, Economia, Salut, Territori i Sostenibilitat i Interior) i coordina les accions entre els diferents departaments atès que la problemàtica actual és absolutament transversal. Aquesta Comissió directiva fa un any que no es reunia per la situació política dels últims mesos, tot i que en l’àmbit tècnic s’ha anat avançant en les accions concretes que preveu el Pla de prevenció de danys impulsat pel Departament d’Agricultura.
La reunió d’avui ha servit per fer seguiment de les actuacions establertes al Pla de treball 2017-2018 i avaluar les estratègies a seguir de cara a l’any 2019 per garantir el compliment de la normativa de prevenció de riscs i danys per part dels diferents departaments de la Generalitat. Un dels temes que s’ha tractat és la imminent aprovació del Decret de comercialització de carn de caça elaborat pels departaments de Salut i d’Agricultura amb el consens dels sectors implicats. L’objectiu és regular la comercialització de la carn de caça per garantir la seguretat i fomentar una activitat econòmica lligada a la gastronomia i al territori.
També s’ha fet un repàs dels òrgans de coordinació creats per a la prevenció de danys en zones de seguretat i dels plans pilot on participen ajuntaments, pagesos i caçadors que el Departament d’Agricultura ja ha posat en marxa per mitigar els danys a comarques amb problemàtiques específiques i espècies determinades com són el senglar i el conill a Lleida, Tarragona o la Catalunya Central. Pel que fa a garanties sanitàries, s’ha explicat l’ampliació del Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge amb l’extensió a malalties d’interès humà i d’interès per a les espècies salvatges, i també la implantació d’un control més efectiu en col·laboració amb la Federació de Caça.

Un nou Pla d’actuacions amb una visió integral i més efectiva

La situació d’increment descontrolat de determinades espècies de fauna cinegètica requereix una actuació transversal, un treball interdepartamental dins de la Generalitat i interadministratiu i la implicació dels diferents sectors de manera global (caçadors, pagesos, indústries càrnies, universitats i grups de recerca, etc.).
L’estratègia que el Departament d’Agricultura posa sobre la taula és la necessitat d’equilibrar l’ecosistema. Fins ara, l’activitat tradicional que es duu a terme és la cinegètica amb la participació dels gairebé 60.000 caçadors que hi ha a Catalunya i que col·laboren activament en la prevenció dels danys. L’excés de fauna és la causa d’un elevat nombre d’accidents de trànsit que afecten la seguretat de les persones i també de danys a l’agricultura i la ramaderia que provoquen pèrdues en l’activitat del sector primari. Així, cada vegada és més evident la necessitat d’avaluar possibles mesures preventives per pal·liar els danys que pugui ocasionar la fauna cinegètica.

Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat