Actualitat

Celebrat el curs de millora cinegètica a Tarrega

Albert Pou – Lleida – 25/09/2015

Avui divendres dia 25 de setembre, dins el marc de la 14a Fira del caçador-Ciutat de Tàrrega del pròxim diumenge, s’ha realitzat a l’Escola Agrària de Tàrrega, un Curs de millora cinegètica amb l’objectiu de donar a conèixer les novetats de la normativa de caça i de les eines de gestió que hi ha disponibles, tot això amb la finalitat de millorar la gestió cinegètica dels terrenys on es practica la caça.

A les 9:30h, l’Alcaldessa de Tàrrega, Il·lma. Sra. Rosa Perelló, el Sr. Ramon Cuadros, Director de l’Escola Agrària de Tàrrega i el President de la Fira del caçador-Ciutat de Tàrrega, el Sr. Xavier Robinat han presentat la jornada davant un bon nombre d’assistents.

DSC_6106
Presentació de la jornada

Seguidament, el Sr. Àlex Cuadros, lletrat de la Direcció general de Medi Ambient i Biodiversitat, ha explicat les novetats en normativa cinegètica i ha fet incís en la modificació de les dates de caça per algunes espècies que es contemplen en l’actual Ordre de vedes 2015-2016. Els assistents han intervingut de manera constant, matisant aspectes que potser no acabaven de quedar prou clars i, fins i tot, que no s’ajustaven als requeriments actuals dels caçadors.

Després d’un petit descans, el Sr. Jesús Nadal, del Departament de producció animal de la Universitat de Lleida (UdL), ha explicat quins requisits s’han de complir per obtenir la PAC i com interactuen amb la caça i biodiversitat, deixant clar quina és la funció d’aquestes ajudes pels agricultors i la importància que tenen per la sostenibilitat de la biodiversitat. Nadal ha comentat que si es vol abundància d’animals en una zona, s’ha de tenir en compte la capacitat de carrega del territori i la qualitat de l’hàbitat, dos aspectes fonamentals i que s’han d’entendre com a tals i no com el què es voldria. També, ha esmentat que els caçadors i agricultors tenen eines de gestió disponibles per millorar aquests aspectes i que la PAC les subvenciona. Ha finalitzat dient que la bona relació entre agricultors i caçadors és indispensable pel bon funcionament i benefici de ambdues parts implicades dins el territori, i que si van en un mateix sentit, obtindran l’èxit.

Ja per últim, el mateix Sr. Jesús Nadal, ha explicat com cuidar una de les espècies cinegètiques més valorada pels caçadors, la guatlla. Els estudis realitzats per Nadal, s’orienten cap a un aprofitament sostenible de l’espècie, buscant un equilibri entre els factors que poden fer davallar la seva població. El seguiment de les poblacions de guatlla realitzats durant els últims 20 anys, determinen que la població de guatlla està estable, és a dir, que ni creix ni minva, fet que prestigia l’espècie i li dona un valor molt important dins les espècies cinegètiques. Nadal diu que “la guatlla ha estat i continua essent l’escola del caçador” i que tot i mantenir-se les poblacions, els caçadors l’han de continuar cuidant i respectant. Ha agraït la col·laboració dels caçadors sempre que els ha sol·licitat per fer estudis, i espera que continuï igual, ja que l’ajuda que li proporcionen en el treball de camp a l’hora de realitzar els seus estudis sobre l’espècie és vital per extreure unes conclusions amb rigor.

El curs ha finalitzat amb la bona sensació de fer les coses ben fetes i que els caçadors i agricultors estan disposats a treballar en matèria de gestió cinegètica.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat