Actualidad

Cómo utilizar la caza para reducir las poblaciones de jabalí

Redacció – Traduït al català de la pàgina Cienzaycaza.org – 26/10/2016

El senglar, que a molts ens «pone los pelos de punta» quan el sentim per la muntanya, s’ha fet amo i senyor del bosc no només a Espanya, sinó en altres països d’Europa, arribant fins i tot a les proximitats de les ciutats . Per això, en ocasions, més que un estímul per als caçadors, s’ha convertit en un auténtico problema de seguridad y sanidad pública para la Administración, juntament amb els ja coneguts efectes sobre aprofitaments agrícoles i forestals. Sorgeix en moltes latituds la necessitat de controlar el senglar i la caça és una de les més utilitzades, però com dur-la a terme perquè sigui efectiva?

Un article signat per científics francesos i nord-americans, va intentar desxifrar com es pot reduir la població mitjançant la caça, utilitzant per a això dades de senglars capturats i identificats i senglars caçats, als quals es mesurava la massa corporal.

IMG_7340

Després de realitzar l’anàlisi, els autors van concloure que centrant l’esforç de caça a les femelles de mida mitjana, pot arribar a controlar-se la població de senglars. Aquesta mesura sembla factible, atès que en general, les porcades són liderades per una femella «vieja», seguida de femelles més joves.

De nou, la caça selectiva, que no a tots ens agrada practicar, és una estratègia a tenir en compte. Però sempre hem de recolzar-nos en la ciència per poder aconseguir el resultat que volem.

Referència de l’article:

http://www.cienciaycaza.org/

Gamelon, M., Gaillard, J.M., Servanty, S., Gimenez, O., Toïgo, C., Baubet, E., Klein, F., Lebreton, J.D. Making use of harvest information to examine alternative management scenarios: a body weight-structured model for wild boar. 2012. Journal of Applied Ecology. doi:10.1111/j.1365-2664.2012.02160.x


Deja un comentario

cinegeticat gifPublicidad