Actualitat

Comença la temporada del cabirol, però falta quelcom …

Redacció – Barcelona – 01/04/2016

El diumenge vinent, dia 3 d’abril, comença la temporada de caça del cabirol mascle en la modalitat d’aguait i/o acostament i, un any més, l’ordre de vedes (que regula les dates i espècies de caça de cada temporada, entre altres) s’ha publicat a menys d’una setmana de l’inici de la temporada de caça del cabirol.

El cas és que molts titulars d’àrees de caça, sigui per desinformació o per falta de temps, no rebran els precintes que permeten poder sortir a caçar aquesta espècie als caçadors dels seus respectius vedats, abans del primer dia de cacera.

En el cas de les societats federades, la tramitació dels precintes la realitza el tècnic federatiu i el procediment, segons ens han informat, és el següent:

  • El President de l’APC autoritza a la seva representació territorial de la Federació perquè li tramiti la sol·licitud de precintes.
  • La representació territorial prepara la documentació (segons cada Pla tècnic) i ho envia a la Federació Catalana perquè aquesta ho trameti a la Direcció General.
  • La Direcció General un cop rep les sol·licituds, comprova que tot estigui correcte i emet les corresponents resolucions perquè les firmi la persona responsable.
  • Un cop signades, s’entrega la resolució de cada APC, juntament amb els precintes, a la Federació Catalana.
  • La Federació Catalana ho reparteix a les seves representacions territorials.
  • Les representacions territorials ho entreguen als titulars de les APC per poder-ne fer ús.

En el cas de societats no federades, el representant legal de cada àrea de caça ha de sol·licitar a Direcció General els precintes, presentant el formulari de sol·licitud i les dades corresponents. Un cop a Direcció General, es comprova, s’emet la resolució, se signa i s’entrega, conjuntament amb els precintes, al representant que ho ha sol·licitat.

cabirol precintat
cabirol precintat

Aquest any és el primer que s’aplica aquest canvi de procediment. Fins ara la sol·licitud de precintes es feia a través de Medi Natural i ara s’ha de fer directament a la Direcció General de Forests mitjançant l’àrea d’activitats cinegètiques. No sabem si el canvi de procediment pot ser una de les causes del retard en l’obtenció de precintes d’enguany, en qualsevol cas, el que és cert és que hi haurà alguns caçadors que no podran començar la temporada de caça del cabirol quan toca… prenguem-ne nota perquè la temporada que ve la gestió pugui ser millor!


2 thoughts on “Comença la temporada del cabirol, però falta quelcom …

Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat