Actualitat

Es pot utilitzar el reclam per caçar el cabirol?

cacera del cabirol amb reclam

Anna Pla – Manresa – 29/05/2019

 

Es poden utilitzar reclams sonors tipus nordik o buttolo?

Se’ns ha consultat si és possible utilitzar per a la caça del cabirol reclams sonors tipus nordik o buttolo.

Com ja sabeu, són aparells que imiten el so que emet un animal.

Imiten amb realisme els sons de contacte, agitació i excitació del cabirol. Són, sens dubte, un ajuda pel caçador.

En aquesta qüestió hi ha un buit legal, dons l’ús per a la caça d’aquests aparells no està regulat.

BOE_Decret llei caça L’article 33 apartat 18 del Decret 506/1971, de 25 de març, del Reglament per a l’execució de la caça prohibeix els següents usos:

“Articulo 33. De las limitaciones y prohibiciones dictadas en beneficio de la caza

Queda prohibido:

(…)

18.El uso no autorizado de rapaces nocturnas vivas o naturalizadas, hurones, reclamo de perdiz hembra, aves de cetrería no anilladas, costillas, rametas, ballestas, nasas, perchas, alares, lazos, cepos, liga, cebos, anzuelos, redes, fosos, trampas, espejos, venenos, sustancias paralizantes, tanto en proyectiles como en cebos, reclamos de especies protegidas, reclamos eléctricos o mecánicos, cañones pateros y los productos aptos para crear rastros de olor, atractivos o repelentes.”

caça cabirol reclam

De la literalitat del precepte se’n desprèn que NO hi ha una prohibició expressa per a l’ús d’aquests reclams.

Evidentment, al moment de la regulació del Reglament de la Llei de Caça estatal, aquests aparells no existien i la legislació ha quedat desfasada en aquesta i en moltes altres qüestions.

A Catalunya tampoc tenim cap normativa específica que prohibeixi l’ús dels mateixos.

Davant d’aquest buit legal, la interpretació que se’n fa a la pràctica és que “si no està prohibit, està permès”, en aplicació del principi de permissió.

Aquest principi és admès per la nostra cultura jurídica, a manera de metanorma de l’ordenament jurídic, en la mesura que aquests només poden restringir la nostra llibertat natural si ho fan de manera expressa i, en tot cas, en un àmbit limitat com és del dret sancionador.

caça cabirol amb buttolo
buttolo

Per tant, en aplicació d’aquets principi, si un caçador utilitza aquests tipus de reclams per a caçar, com que no estan prohibits expressament per la llei, no es pot sancionar el seu ús.

Altra cosa és la ètica del seu ús i si és respectuós amb els animals, doncs se sol utilitzar quan els mascles estan en els dies més extrems en el zel…; però aquesta qüestió ja entra en l’àmbit personal de cadascú, la qual cosa no és l’objecte d’aquest article.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat