Actualitat

Continuen les al•legacions a l’Ordre de Vedes 2016 – 2017

Àlex Cuadros – Barcelona – 01/08/2016

ENDECA, AGRUPCAT i la FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA (Representació Territorial de Barcelona) han presentat al·legacions a l’Ordre de Vedes 2016-2017.

Per la seva banda, la FCC representació territorial de Barcelona va fer constar que la Resolució de vedes no és una norma jurídica, i per tant no és possible sancionar en base a aquesta, doncs trenca el principi de legalitat (només una norma amb rang de llei pot sancionar) i el principi de tipicitat (s’ha de descriure la infracció en una norma amb rang de Llei).

També manifestava la seva contraposició a què es caci el senglar durant el mes de març, es va adjuntar un escrit de suport amb 129 societats, així com el suport de les Federacions de Tarragona, Terres de l’Ebre i la no-oposició del món agrari, que van veure amb bons ulls activar el mecanisme de comunicacions al mes de març per tal de fer batudes només si s’escau.
Al•legació no acceptada.

En tercer lloc, es manifestava l’oposició com a Cap de Colla, per les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar.

En quart i últim lloc, hi va haver una queixa per no acceptar cap de la resta de propostes que es van donar durant el Consell de Caça de Barcelona.

Pel que fa AGRUPCAT, Agrupació de Caçadors i Pescadors de Catalunya, va presentar un recurs sobre el cap de Colla seguint el contingut dalt exposat. (Notícia publicada a Cinegeticat el 4 de juliol de 2016 que parla de la modificació de la redacció de l’apartat 14.3 de l’ordre de vedes, on el cap de colla passa a ser un interlocutor i no el responsable directe de la batuda).

I per altra cantó, ENDECA, Asociación en Defensa de la Caza, va realitzar entre altres al·legacions, un recurs on qüestionaven el Control i atorgament dels precintes de cabirol, doncs aquest any ha estat un absolut caos, i moltes APC’s no han rebut els seus precintes a temps, i molts caçadors no han pogut disposar dels precintes, passant directament al següent caçador (setmanal) a la llista.

Contra l’ordre que parla de la Recollida immediata de cartutxos, com es controla? Quines sancions es preveuen?

Sobre la “caça” en APC’s limítrofs, RC i RFS. Com es reconduiran els gossos en un empait?

Pel que fa a la senyalització de tancament de camins urant la batuda; Els senyals d’Ajuntaments (adjunt) i tancaments efectius de camins d’ús públic. Presenta molts dubtes: Cal una persona informadora? Cal l’autorització de l’Ajuntament? Quin és el règim de responsabilitats? Com queden les instruccions de la Directora Montserrat Candini?

Nova placa d'autorització de l'Ajuntament
Nova placa d’autorització de l’Ajuntament

Validesa del Visor Cartogràfic, actualització d’aquest, validesa jurídica d’aquesta decisió contraria a la Llei de Caça i les implicacions de la caça en terrenys cinegètics de +200 has, -200 has i -25 has.

Efectivitat i conseqüència pràctica de la comunicació o no de les captures, repoblacions i alliberaments així com de la seva comunicació prèvia per duplicat (autorització prèvia i comunicació), a banda d’haver-ho demanat en el PTGC (per tant, per triplicat). Conculca la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Les translocacions de conills dins la mateixa àrea de caça, i la resta d’actuacions sobre aquest lagomorf. Sol·liciten que no calgui comunicació ni autorització per TRANSLOCACIONS dintre de la mateixa APC i limítrofs.

El procediment i règim jurídic de l’emergència cinegètica. Responsabilitat i assegurances fora de l’època de caça. Implicacions sobre la nova figura de “Caçador Expert” amb un mínim de 5 anys de targeta federativa (segons la revista “La Geneta”, la qual cosa crea una desigualtat –sense motivació- per tots els caçadors que paguen les taxes de la llicència de caça), cursos, etc.

El control genètic dels híbrids de guatlla japonesa, i la restricció de l’ús del faisà. Base jurídica i sobretot tècnica de la mesura. Reflexions de l’estat de l’estudi de la puresa genètica de la perdiu roja.

El “via lliure” al cabirol, inclús en APC de menor. Comptabilització de l’ús de precintes en unes APC’s i altres no. Control d’aquest, en especial crani/cos dins del cotxe. Control del furtivisme sobre mascles.

S’ignora com es pot compatibilitzar el nou redactat “competicions de caça” (en cas que suposi una modificació, perquè no queda clar) amb les competicions que anaven fent la Real Sociedad Canina de España, Real Sociedad Canina de Catalunya, Club de Cazadores de becada (CCB), ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA i Clubs de raça. Recordem que hi ha un conveni signat entre la RSCE i la RFEC (Real Federación Española de Caza), on s’indica –entre altres coses- que la potestat de fer proves de gossos (i posar un CACT/CACIT en joc) és de la RSCE (a través dels seus Clubs de raça, generalment), però que la RFEC, i les seves representacions territorials, poden també fer proves de gossos.

cuca2 (2)
epagnuel breton cobrant una perdiu roja

Aquest és el recull de les impugnacions sobre la nova ordre de vedes.
Consta la voluntat d’alguna d’aquestes organitzacions continuar la impugnació en la via judicial, tenint temps fins al setembre per presentar recurs contenciós administratiu, doncs el mes d’agost és inhàbil en la via judicial.


Deixa un comentari

MussapPublicitat