Actualitat

CURS: Captura en viu d’espècies depredadores

Redacció 17/07/2014 Barcelona

L’activitat cinegètica és un aprofitament ordenat dels recursos naturals per tal de conservar la fauna cinegètica.

Per tant, reduir l’efecte que fan els depredadors sobre les espècies cinegètiques és una bona eina per tal de garantir els aprofitaments sostenibles de les esmentades espècies.

Una de les tècniques legals actuals per la reducció de la depredació, és la captura en viu d’aquestes espècies depredadores mitjançant mètodes homologats i treure-les del medi natural.

En aquest curs es posarà al dia les normatives en matèria de captura de depredadors, s’ensenyaran els mètodes de captura homologats i es farà un examen per acreditar els paranyers per tal de poder capturar els depredadors i altres espècies invasores de les seves àrees de caça i així fer-ne una correcte gestió cinegètica.

Aquesta acreditació tindrà una vigència de 5 anys i serà vàlida per actuar a tot Catalunya.

Cada paranyer haurà de tenir un llibre personal amb els registres de captures.

PROGRAMA

3 d’octubre

– Normativa general i especifica dels mètodes de captura

– Problemàtica actual dels models de captura

4 d’octubre

– Ecologia i biologia de les espècies depredadores

– Ecologia de la depredació

10 d’octubre

– Material de captura i auxiliar

– Manipulació d’animals capturats

11 d’octubre

– Prevenció de riscos personals

– Examen

Es faran altres cursos arreu del territori

CursdepredadorsECA


3 thoughts on “CURS: Captura en viu d’espècies depredadores

Deixa un comentari

MussapPublicitat