Potser és hora de deixar els vedats lliures! | Cinegeticat - gestió, caça i equilibri
Debat

Potser és hora de deixar els vedats lliures!

Potser és hora de deixar els vedats lliures! 1

Potser és hora de deixar els vedats lliures! 2

Carles Martinez

Estem arribant en un moment en què la caça es juga el seu futur. Crec sincerament que no podem quedar-nos quiets, hem d’actuar.
Els grups animalistes estan posant setge al nostre col·lectiu i si no fos per la superpoblació de senglars que viuen alguns indrets de Catalunya, la caça es veuria greument afectada per la pressió que exerceixen aquests grups animalistes, els quals tenen molt de pes i donen molts vots als partits polítics afins.
Sense tant de senglar estic segur que algunes modalitats se’n veurien greument afectades i les primeres serien se’ns dubti la caça de la perdiu i la becada pel seu descens general. Per tant, considero que el senglar habilita que es puguin practicar d’altres modalitats de caça.
Innegablement hi ha molt de senglar i això facilita que la majoria de colles no hagin de dependre un espai concret perquè de senglar pràcticament n’hi ha a tot arreu.
Antigament les APC’s (àrees privades de caça) servien per tenir l’exclusiva d’aquells terrenys per practicar la caça quan de senglar n’hi havia poc. Actualment els vedats només protegeixen aquestes espècies de caça menor que han vist reduïda la seva població i als propietaris i pagesos que tenen l’eina perfecte per posar pressió a les societats de caçadors, amenaçant de reclamar danys, amenaçant de desacotar la finca i donar-ho al veí, …. aquesta situació és injusta quan nosaltres els estem realitzant un servei gratuït que possiblement d’aquí a pocs anys hauran de pagar. La nostra assegurança de responsabilitat civil evita que els propietaris tinguin com a mínim la molèstia de presentar-se al jutjat quan hi ha hagut un accident de trànsit amb una espècia cinegètica dins els seus terrenys.
Sincerament crec que, actualment, el fet de tenir un terreny acotat és una llosa que suporta el col·lectiu caçador.
Valorant els avantatges i inconvenients, com veuríeu fer el pas de desacotar totes les APC’s, administració i pagesia no creieu que estarien més oberts a dialogar i arribar acords que beneficiïn a les dues parts? Crec que és un bon atac, l’administració haurà de destinar infinitament més recursos, que actualment no té, per reduir la població i la pagesia veuria els beneficis que la caça l’hi aporta…

A banda de tot això, aprofito per dir que el cost econòmic que suposa que l’Administració pública actuï exercint unes competències de dubtosa legalitat pot esdevenir una malversació de fons, que es podrien destinar al col·lectiu caçador (Federació) per intentar solucionar aquest problema. I la carn dels senglars caçats es podria donar als menjadors socials perquè l’aprofitin.


gif cinegeticatPublicitat
%d bloggers like this: