Debat

Potser és hora de deixar els vedats lliures!

Carles Martinez

Estem arribant en un moment en què la caça es juga el seu futur. Crec sincerament que no podem quedar-nos quiets, hem d’actuar.
Els grups animalistes estan posant setge al nostre col·lectiu i si no fos per la superpoblació de senglars que viuen alguns indrets de Catalunya, la caça es veuria greument afectada per la pressió que exerceixen aquests grups animalistes, els quals tenen molt de pes i donen molts vots als partits polítics afins.
Sense tant de senglar estic segur que algunes modalitats se’n veurien greument afectades i les primeres serien se’ns dubti la caça de la perdiu i la becada pel seu descens general. Per tant, considero que el senglar habilita que es puguin practicar d’altres modalitats de caça.
Innegablement hi ha molt de senglar i això facilita que la majoria de colles no hagin de dependre un espai concret perquè de senglar pràcticament n’hi ha a tot arreu.
Antigament les APC’s (àrees privades de caça) servien per tenir l’exclusiva d’aquells terrenys per practicar la caça quan de senglar n’hi havia poc. Actualment els vedats només protegeixen aquestes espècies de caça menor que han vist reduïda la seva població i als propietaris i pagesos que tenen l’eina perfecte per posar pressió a les societats de caçadors, amenaçant de reclamar danys, amenaçant de desacotar la finca i donar-ho al veí, …. aquesta situació és injusta quan nosaltres els estem realitzant un servei gratuït que possiblement d’aquí a pocs anys hauran de pagar. La nostra assegurança de responsabilitat civil evita que els propietaris tinguin com a mínim la molèstia de presentar-se al jutjat quan hi ha hagut un accident de trànsit amb una espècia cinegètica dins els seus terrenys.
Sincerament crec que, actualment, el fet de tenir un terreny acotat és una llosa que suporta el col·lectiu caçador.
Valorant els avantatges i inconvenients, com veuríeu fer el pas de desacotar totes les APC’s, administració i pagesia no creieu que estarien més oberts a dialogar i arribar acords que beneficiïn a les dues parts? Crec que és un bon atac, l’administració haurà de destinar infinitament més recursos, que actualment no té, per reduir la població i la pagesia veuria els beneficis que la caça l’hi aporta…

A banda de tot això, aprofito per dir que el cost econòmic que suposa que l’Administració pública actuï exercint unes competències de dubtosa legalitat pot esdevenir una malversació de fons, que es podrien destinar al col·lectiu caçador (Federació) per intentar solucionar aquest problema. I la carn dels senglars caçats es podria donar als menjadors socials perquè l’aprofitin.


10 thoughts on “Potser és hora de deixar els vedats lliures!

  1. Sens dubte, seria una bona mesura per treure’ns pressió de sobre, pressió que ara rebem de manera desproporcionada i injusta per un servei que els hi donem de manera gratuïta i que potser després hauran de pagar.

  2. Potser seria hora d’agafar-nos un any sabàtic. Veure aquestes imatges dels forestals passant-se per l’arc de triomf tota la normativa (de nit, des del cotxe, des de camins, 5 trets amb semiautomàtica, etc…) toca bastant els picarols. Posa’t tu de parada en un camí on fa 5 anys que no passa ningú, i veuràs! Mentre nosaltres suportem pressió (de la societat que no ens vol, dels forestals que s’entesten en aplicar-nos normatives absurdes…) ells cobren per fer una activitat per a la que nosaltres paguem. Quin mal fan aquells senglars en camps de rostolls? Aneu a treure’ls del blat de moro de 2 metres, espavilats! I, per si fos poc, els mitjans de comunicació també hi diuen la seva: “els caçadors maten, els forestals regulen” o (Diari de Girona d’avui): “els forestals han demostrat l’eficàcia del seu sistema”. Collons! Els caçadors, amb 4 bales a la recàmera, de nit i en un camp cosetxat, també sabem tenir un “sistema eficaç”! La diferència és que si ho fem sense uniforme de forestal, és il·legal.

  3. En Carlos Martínez d’Olvàn s’ha posat en contacte amb l’administrador de la web per manifestar que ell no és l’autor de les opinions publicades sota el nom de Carles Martinez, la qual cosa fem constar als efectes oportuns.

  4. Un pas endavant vol dir que sense cotos totom esta amb les mateixes posibilitats. Es a dir que no cal pagar mes per menys… De que serveix tenir coto? Una altra cosa son les empreses cinegetiques, aquestes si que te sentit pagar per cazar en elles

Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat