Debate

Quizás es hora de dejar los cotos libres!

Carles Martinez

Estamos llegando en un momento en que la caza se juega su futuro. Creo sinceramente que no podemos quedarnos quietos, debemos actuar.
Los grupos animalistas están poniendo cerco a nuestro colectivo y de no ser por la superpoblación de jabalíes que viven algunos lugares de Cataluña, la caza se vería gravemente afectada por la presión que ejercen estos grupos animalistas, los que tienen mucho peso y dan muchos votos a los partidos políticos afines.
Sin tanto de jabalí estoy seguro que algunas modalidades se verían gravemente afectadas y las primeras serían nos dude la caza de la perdiz y la becada por su descenso general. Por lo tanto, considero que el jabalí habilita que se puedan practicar otras modalidades de caza.
Innegablemente hay mucho jabalí y esto facilita que la mayoría de grupos no tengan que depender un espacio concreto para que de jabalí prácticamente hay en todas partes.
Antigament les APC’s (àrees privades de caça) servien per tenir l’exclusiva d’aquells terrenys per practicar la caça quan de senglar n’hi havia poc. Actualment els vedats només protegeixen aquestes espècies de caça menor que han vist reduïda la seva població i als propietaris i pagesos que tenen l’eina perfecte per posar pressió a les societats de caçadors, amenaçant de reclamar danys, amenaçant de desacotar la finca i donar-ho al veí, …. aquesta situació és injusta quan nosaltres els estem realitzant un servei gratuït que possiblement d’aquí a pocs anys hauran de pagar. La nostra assegurança de responsabilitat civil evita que els propietaris tinguin com a mínim la molèstia de presentar-se al jutjat quan hi ha hagut un accident de trànsit amb una espècia cinegètica dins els seus terrenys.
Sinceramente creo que, actualmente, el hecho de tener un terreno acotado es una losa que soporta el colectivo cazador.
Valorando las ventajas e inconvenientes, como vería el paso de desacotar todas las APC, administración y campesinado no cree que estarían más abiertos a dialogar y llegar acuerdos que beneficien a ambas partes? Creo que es un buen ataque, la administración deberá destinar infinitamente más recursos, que actualmente no tiene, para reducir la población y campesinado vería los beneficios que la caza se lo aporta ...

Aparte de todo esto, aprovecho para decir que el coste económico que supone que la Administración pública actúe ejerciendo unas competencias de dudosa legalidad puede convertirse en una malversación de fondos, que se podrían destinar al colectivo cazador (Federación) para intentar solucionar este problema. Y la carne de los jabalíes cazados se podría dar a los comedores sociales para que la aprovechen.


10 comentarios sobre “Quizás es hora de dejar los cotos libres!

  1. Sens dubte, seria una bona mesura per treure’ns pressió de sobre, pressió que ara rebem de manera desproporcionada i injusta per un servei que els hi donem de manera gratuïta i que potser després hauran de pagar.

  2. Potser seria hora d’agafar-nos un any sabàtic. Veure aquestes imatges dels forestals passant-se per l’arc de triomf tota la normativa (de nit, des del cotxe, des de camins, 5 trets amb semiautomàtica, etc…) toca bastant els picarols. Posa’t tu de parada en un camí on fa 5 anys que no passa ningú, i veuràs! Mentre nosaltres suportem pressió (de la societat que no ens vol, dels forestals que s’entesten en aplicar-nos normatives absurdes…) ells cobren per fer una activitat per a la que nosaltres paguem. Quin mal fan aquells senglars en camps de rostolls? Aneu a treure’ls del blat de moro de 2 metres, espavilats! I, per si fos poc, els mitjans de comunicació també hi diuen la seva: «els caçadors maten, els forestals regulen» o (Diari de Girona d’avui): «els forestals han demostrat l’eficàcia del seu sistema». Collons! Els caçadors, amb 4 bales a la recàmera, de nit i en un camp cosetxat, també sabem tenir un «sistema eficaç»! La diferència és que si ho fem sense uniforme de forestal, és il·legal.

  3. En Carlos Martínez d’Olvàn s’ha posat en contacte amb l’administrador de la web per manifestar que ell no és l’autor de les opinions publicades sota el nom de Carles Martinez, la qual cosa fem constar als efectes oportuns.

  4. Un pas endavant vol dir que sense cotos totom esta amb les mateixes posibilitats. Es a dir que no cal pagar mes per menys… De que serveix tenir coto? Una altra cosa son les empreses cinegetiques, aquestes si que te sentit pagar per cazar en elles

Deja un comentario

Genérico CinegeticatPublicidad