Armes

Hi ha diferents tipus d’armes, i es divideixen en categories segons el reglament d’armes (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, BOE 55/1993)

1a categoria:

 • Armes de foc curtes, pistoles i revòlvers

2a categoria:

 • 2a.1. Armes de foc llargues per vigilància i guardes.
 • 2a. 2. Armes de foc llargues ratllades: utilitzades per la caça major.

3a categoria:

 1. Armes de foc llargues ratllades per tir esportiu: calibre 5,6mm (22 americà).
 2. Escopetes i altres armes de foc llargues d’ànima llisa.
 3. Armes accionades per aire o altre gas comprimit.

4a categoria:

 1. Carrabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició.
 2. Carrabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i de un sol tret, i revòlvers d’acció simple.

5a categoria:

 1. Armes blanques
 2. Ganivets o matxets

6a categoria:

 1. Armes de foc antigues o històriques.
 2. Armes de foc de model o any de fabricació anterior a 1 de gener de 1890.
 3. La resta d’armes de foc.
 4. Armes d’avantcarga.

7a categoria:

 1. Armes d’injecció anestèsica.
 2. Les ballestes.
 3. Armes per llençar “cabos”
 4. Armes de sistema Flobert
 5. Arcs, i fusils de pesca submarina.
 6. Revòlvers o pistoles detonadores i pistoles llença bengales.
MussapPublicitat