Tràmits

Llicència d’armes tipus E (escopeta):

Per obtenir la llicència es necessari superar dues proves: una teòrica i una pràctica.

Per la prova teòrica: Manual per obtenir la llicència d’armes

La documentació necessària és:

 • Certificat d’aptituds psicofísiques
 • Certificat d’antecedents penals
 • Certificat d’antecedents sobre violència de gènere
 • Fotocòpia del DNI
 • Acreditar la dedicació a l’esport cinegètic o fotocòpia de la llicència de caça
 • Justificant de pagament de la taxa corresponent a l’expedició de la llicència, model 790 tasas-790-GuardiaCivil

* En cas de sol·licitar la llicència E per primer cop també s’ha d’aportar el certificat d’haver superat les proves de capacitació.

 • Es poden tenir fins a 12 armes de foc de la categoria 3a, 7a.2. i 7a.3
 • Tenen una validesa de 5 anys
 • Les persones majors de 60 anys l’han de visar cada dos anys
 • Les persones majors de 70 anys l’han de visar cada any

Les sol·licituds s’hauran de presentar a la intervenció d’armes i explosius de la Guàrdia Civil corresponent al domicili de l’interessat.

Llicència d’armes tipus D (fusell):

Per obtenir la llicència és necessari superar dues proves: Una teòrica i una pràctica.

La documentació necessària és:

 • Certificat d’aptituds psicofísiques
 • Certificat d’antecedents penals
 • Certificat d’antecedents sobre violència de gènere
 • Fotocòpia del DNI
 • Acreditar la dedicació a l’esport cinegètic o fotocòpia de la llicència de caça
 • Declaració jurada de la guarda de les armes en caixa forta
 • Justificant de pagament de la taxa corresponent a l’expedició de la llicència, model 790

* En cas de sol·licitar la llicència D per primer cop també s’ha d’aportar el certificat d’haver superat les proves de capacitació.

 • Es poden tenir fins a 5 armes de foc de la categoria 2a. 2. Aquestes armes s’hauran de guardar a casa dels titulars en caixes fortes o cambres cuirassades
 • Tenen una validesa de 5 anys
 • Les persones majors de 60 anys l’han de visar cada dos anys
 • Les persones majors de 70 anys l’han de visar cada any.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a la intervenció d’armes i explosius de la Guàrdia Civil corresponent al domicili de l’interessat.

gif cinegeticatPublicitat