Documentació bàsica per anar a caçar | Cinegeticat

Documentació bàsica per anar a caçar

 • DNI, permís de conduir o passaport.

  Documentació bàsica per anar a caçar 1

 • Llicència de caça ( a partir dels 65 anys la llicència és gratuïta)

  Documentació bàsica per anar a caçar 2

 • Assegurança de responsabilitat civil obligatòria

  Documentació bàsica per anar a caçar 3 Documentació bàsica per anar a caçar 4

 • Permís del titular dels drets cinegètics del terreny. ( en terrenys lliures no cal)

  Documentació bàsica per anar a caçar 5 Documentació bàsica per anar a caçar 6

 • Permís armes

  Documentació bàsica per anar a caçar 7 Documentació bàsica per anar a caçar 8

 • Guia de tinença de cada arma

  Documentació bàsica per anar a caçar 9 Documentació bàsica per anar a caçar 10

 • Si porteu gossos: Xip i censat a l’Ajuntament (ANICOM)

  Documentació bàsica per anar a caçar 11

gif cinegeticatPublicitat