Documentació bàsica per anar a caçar

  • DNI, permís de conduir o passaport.

  • Llicència de caça ( a partir dels 65 anys la llicència és gratuïta)

  • Assegurança de responsabilitat civil obligatòria

  • Permís del titular dels drets cinegètics del terreny. ( en terrenys lliures no cal)

  • Permís armes

  • Guia de tinença de cada arma

  • Si porteu gossos: Xip i censat a l’Ajuntament (ANICOM)

MussapPublicitat