Editorial

Editorial Cinegeticat nº8

aguait

Eduard Melero – Cardona – 01/09/2019

Iniciem una nova edició que coincideix amb la inauguració de la temporada general de la caça del senglar. Ara, tornen a aparèixer tres temes força complexos als quals sembla que no hi ha manera de trobar solució.

3 temes

El primer de tots és la situació de la comercialització de la carn de caça. El fet que el decret que ha de regular aquest tema no estigui aprovat impedeix a les societats de caçadors poder donar sortida a aquest producte autòcton, saludable i de proximitat. Una possible solució seria que cada societat pogués vendre els animals caçats a una empresa especialitzada i que aquesta, al seu torn, els comercialitzés amb tota garantia sanitària als establiments de venda al detall. Es tracta que les societats no tinguin amb això problemes fiscals. Al meu entendre, s’hauria de demostrar que la societat no té cap afany de lucre, és a dir, que els guanys obtinguts de la venda de carn equivalen o són inferiors als costos anuals de gestió de la societat (assegurances, veterinari, pinsos, plaques de vedats, gestoria, etc.) i que només serveixen per reduir els costos de manteniment de la mateixa societat de caçadors.

El segon tema és la feixuga i absurda normativa que regula els nuclis zoològics. Els caçadors estimem els nostres gossos i no volem que aquests estiguin en males condicions. La normativa per la tinença de gossos de caça s’hauria de simplificar. N’hi hauria d’haver prou que un veterinari oficial certifiqués que els gossos en qüestió estan en les correctes condicions de benestar animal. El Caça News a fons d’aquesta edició fa una aproximació a la normativa vigent, amb la qual no queda gaire clar qui, com i quan és necessari tenir un nucli zoològic.

El tercer i últim tema, i per mi el més important, és el de la seguretat. Com es poden evitar els accidents de caça cada temporada? De moment, una de les fórmules més utilitzades és recordar constantment els consells de seguretat. De totes maneres, a banda d’això, també cal fer difusió als mitjans perquè la informació pugui arribar a la resta d’usuaris del medi natural i així accedeixin als boscos de manera prudent i segueixin els consells més bàsics. Cal que, sobretot, respectin les caceres i els consells dels caçadors.

Dit d’això, voldria felicitar tots aquells que d’una manera o altra fan reviure la caça catalana. Cal destacar activitats com la organització de fires (us recordo que el 27 de setembre se celebra la Fira de Caça de Tàrrega), cursos (RTB), seminaris i trobades. Pel que fa a aquestes últimes, cada vegada són més freqüents les convocatòries de joves caçadors a través de les xarxes socials. Cinegeticat intenta donar tot el suport necessari per fer-les possible, ja que és fent xarxa que la caça seguirà endavant, sobretot entre el col·lectiu més jove. També s’ha de valorar la creació de nous clubs com el darrer que s’ha creat, el Club Esportiu de Becaders de Catalunya; la constitució d’associacions com la nova Associació de Rastrejadors de Catalunya, que té l’objectiu de cercar animals ferits amb gossos especialitzats de manera altruista; l’aparició de noves empreses del sector com armeries, botigues especialitzades, centres veterinaris, empreses càrniques, vedats intensius, criadors cinegètics, companyies asseguradores, empreses de telecomunicacions i noves tecnologies, remolcs, vehicles, orgàniques, roba i complements, restaurants… i tots els caçadors i caçadores en general!

1er aniversari de Cinegeticat

Finalment, vull dir-vos que el setembre és un mes molt especial per Cinegeticat! Celebrem el primer aniversari i ho fem gràcies a tots vosaltres i molt especialment als nostres col·laboradors de redacció, del departament comercial, a les empreses que s’hi anuncien i al gran nombre de subscriptors. Moltes gràcies! Recordeu que estem al vostre servei.

Desitjo que tingueu una molt bona temporada!

Eduard Melero

Director


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat