Actualitat

El cabirol, una espècie cinegètica en expansió

Josep Mª Setó. Tàrrega 01/10/2014

El cabirol, una espècie cinegètica en expansió ha estat una de les conclusions que s’han recollit dins de la jornada tècnica celebrada a l’Escola Agrària de Tàrrega en col·laboració amb la Fira del Caçador Ciutat de Tàrrega, aquest divendres 26 de setembre, davant dels assistents a aquesta activitat de Transferència. La presentació de la jornada va anar a càrrec del president de la Societat de Caçadors de Tàrrega, Sr. Benjamí Sala, i del Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària.

xerrada tarrega
Presentació de la xerrada amb el President de la societat de caçadors, Benjamí Sala

Les dades aportades pel tècnic de Medi Natural, Sr. Josep M. López, constaten la progressió amb què el cabirol es va assentant davant la diversitat d’espais naturals que componen la biodiversitat catalana. Sens dubte serà, i ja és, una espècie a tenir en compte en la gestió d’espècies presents als espais naturals de la plana del nostre país i a considerar en la gestió cinegètica futura.

D’altra banda, va continuar abordant la normativa que requerirà l’acreditació de tot el personal que vulgui realitzar control de depredadors d’espècies cinegètiques i dels mètodes homologats que s’hi poden emprar. Així, es van donar a conèixer els diversos tipus de llaços autoritzats i per a quines espècies de depredadors es poden emprar.

Va concloure la darrera ponència el Sr. Jordi Ruiz, subdirector general d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, fent una introducció de l’evolució de la societat vers la caça i el món rural per exposar el tema de Declaració de zones d’emergència cinegètica per sobreabundància d’espècies cinegètiques.


Deixa un comentari

MussapPublicitat