Actualitat

El Congrés dels Diputats permet aprofitar algunes espècies invasores

Redacció – Barcelona – 28/06/2018

El Congrés dels Diputats permet aprofitar algunes espècies invasores

Entitats ecologistes van promoure la revisió davant el Tribunal Suprem, del Decret 2013 referent a la regulació del “Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras” per tal de poder eradicar aquestes espècies (moltes d’elles ja instaurades des de fa molts anys als nostres ecosistemes).

Espècies com l’arruí, la carpa de riu, el cranc americà, la truita “arco iris” o el Black blass, entre altres, eren objecte d’eliminació total per tal de preservar les espècies autòctones. Això va suposar un atac directe al món rural, pescadors i caçadors, que van veure com, des dels despatxos i induïts per grups d’ecologistes radicals, es pretenien eliminar del país una sèrie d’espècies i tot el que comporta el seu aprofitament. Cal tenir en compte, per exemple, que a Isla Mayor (Sevilla) la població viu pràcticament de la pesca del cranc americà i que a Múrcia la caça de l’arruí suposa un enorme atractiu turístic i econòmic per tota la regió.

Després de dues votacions a les sis esmenes del Senat a la Proposició de Llei per a modificar la Llei de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (Ley 42/2007) amb 179 vots a favor (Partido Popular, Ciudadanos, PNV, PDeCAT i Foro Asturias), 164 en contra (PSOE, Podemos, Esquerra Republicana i Compromís) i 0 abstencions, el Congrés ha donat llum verda a la reforma de la Llei Narbona.

Així doncs, amb aquesta aprovació es podran continuar caçant i pescant algunes d’aquestes espècies, catalogades com a “invasores”, sempre i quan s’actuï realitzant una gestió sostenible que beneficiï i sigui compatible amb la protecció del medi, l’ocupació i l’activitat dels sectors cinegètics i piscícoles, unes premisses que s’haurien de donar sempre ja que conservar no és no tocar o prohibir (només), conservar és gestionar, amb tots aquests elements sobre la taula.

El Departament de Territori i Sostenibilitat disposa d’informació rellevant a través del projecte EXOCAT, que cita unes 1.235 espècies exòtiques a Catalunya. De ben segur que la informació disponible s’haurà d’actualitzar i seria bo incorporar-hi informació relativa a si són espècies susceptibles de ser caçades o pescades i, a ser possible, que s’expliqués el tipus d’aprofitament que es pot dur a terme sobre cadascuna d’elles. De fet, la normativa preveu que les comunitats autònomes han de disposar d’un inventari cartogràfic de l’àrea ocupada per aquestes espècies, degudament publicat al diari oficial on s’expliqui la instrumentació, planificació i control en matèria de caça i/o pesca de cadascuna d’aquestes espècies.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat