Actualitat

El DAAM subhastarà 62 permisos de caça a Lleida i Tarragona

Redacció – Lleida – 24/03/2015

El passat 6 de març, el Departament de Medi Natural va publicar al DOGC, l’obertura de la subhasta de permisos de caça de cabra salvatge a la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit, i el 17 de març, la subhasta d’isards de la Reserva Nacional del Cadí i de la Cerdanya-Alt Urgell.

Es subhastaran els següents permisos a la RNC dels Ports de Tortosa i Beseit:

– 6 permisos de cabra salvatge categoria mascle trofeu de propietari, modalitat acostament.

– 7 permisos de cabra salvatge categoria mascle selectiu, modalitat acostament.

Es subhastaran els següents permisos a la RNC del Cadí:

– 13 permisos d’isard categoria trofeu de propietari, modalitat acostament.

– 30 permisos d’isard categoria selectiu de local per propietaris, modalitat acostament.

Es subhastaran els següents permisos a la RNC Cerdanya-Alt Urgell:

– 2 permisos d’isard categoria trofeu de propietari, modalitat acostament.

– 4 permisos d’isard categoria selectiu de local per propietaris, modalitat acostament.

Els interessats a accedir els permisos de caça, hauran d’abonar un import millorant a l’alça a criteri voluntari, els preus de sortida, i el termini de presentació dels sobres es després de vint-i-sis dies hàbils de la publicació de l’edicte al DOGC.

Els preus de sortida de cada espècie són els següents:

Cabra salvatge:

– Mascle trofeu: 2.000 euros cada permís.

– Mascle selectiu: 1.200 euros cada permís.

Isard:

– Trofeu propietari: 1.800 euros per cada permís.

– Selectiu local: 600 euros per cada permís.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6834/1412490.pdf

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2015_52_2540


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat