A la premsa

El Departament d’Agricultura crea un òrgan de coordinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils

Premsa Gencat – Tarragona -06/03/2018

Avui a Tarragona s’han constituït un òrgan per millorar la prevenció de danys en les zones de seguretat de Mont-Roig i Cambrils amb representants de diferents departaments de la Generalitat, de l’administració local, els caçadors i el sector agrari.

Moment de la reunió aquest matí amb la presència del director dels Serveis Territorials, Àngel Xifré

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha constituït avui un nou òrgan per millorar la coordinació per a la prevenció de danys en zones de seguretat a Cambrils i a Mont-Roig del Camp, a Tarragona. L’objectiu és decidir i coordinar les actuacions per prevenir i mitigar els danys que fa la fauna cinegètica en aquestes zones, on bàsicament els cultius que hi ha són d’horta, i les afectacions que també causen als càmpings de la zona. En les properes setmanes també es constituirà un segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.

La creació d’aquests nous òrgans és una de les accions concretes que preveu el Pla de Prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica que té en marxa el Departament d’Agricultura i que té com a objectiu establir un nou marc legal, administratiu i operatiu per fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit diverses espècies cinegètiques.

En el marc d’aquest Pla, una de les diverses actuacions que s’estableixen és la creació d’òrgans de coordinació per a la prevenció de danys en les zones de seguretat, on la gestió és compartida amb els seus promotors, fonamentalment ajuntaments.

Durant aquesta primera reunió, que s’ha fet aquest matí al Serveis Territorials del DARP a Tarragona, s’ha convocat tots els sectors implicats, a més del promotor de la zona, per tal de discutir i coordinar les actuacions que s’hagin de portar a terme. Les zones de seguretat són aquelles on cal adoptar mesures especials amb la finalitat de garantir la protecció de les persones i dels seus béns davant les activitats cinegètiques. Són zones de seguretat, per exemple, els nuclis urbans, els rurals i les zones habitades o vies i camins públics i ramaders. Dins d’aquestes àrees no està permesa la caça.

Autoritzacions excepcionals per controlar les poblacions i minimitzar els danys a l’agricultura

En els darrers anys s’ha observat en una part important de les zones de seguretat del camp de Tarragona un increment destacable de determinades espècies de fauna cinegètica, com és el cas del porc senglar, el conill de bosc, el tudó i l’estornell, entre d’altres. Les superpoblacions d’aquests animals produeixen danys a les explotacions agrícoles que en el cas de les zones de seguretat del Camp de Tarragona són majoritàriament explotacions hortícoles i també de fruiters i fruita seca. Els senglars també ocasionen accidents de trànsit i sovint es produeixen danys en instal·lacions, com és el cas dels càmpings i de zones relacionades amb el sector turístic.

Quan l’elevada densitat o abundància d’alguna espècie cinegètica ocasioni danys als cultius agrícoles, danys a instal·lacions, o accidents de trànsit, es poden autoritzar-hi caceresen les zones de seguretat de manera excepcional , amb la finalitat de controlar la població d’aquestes espècies.Així, a la zona de seguretat de Mont-Roig es van donar 8 autoritzacions excepcionals i a la de Cambrils, 3. En aquestes batudes s’han reduït les poblacions de tudons en 4.500 exemplars i 144 conills.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat