Actualitat

El Govern d’Espanya dóna llum verda a la llicència única.

Redacció – Barcelona – 11/07/2015

Aquest conveni tindrà una vigència de 10 anys i de moment només compta amb 8 comunitats autònomes tot i que s’espera que d’aquí a poc temps se n’adhereixin de noves.

La taxa de la llicència de caça serà de 70?€ i la de pesca serà de 25?€.

Aquesta llicència única neix fruit d’una demanda històrica per part dels caçadors. Molts d’ells coincideixen en el fet que si per conduir per Espanya, de moment, només es necessita un permís de conduir, amb la caça hauria de succeir el mateix. A banda, amb aquesta llicència única s’obren noves possibilitats per incrementar el turisme a les comunitats adherides.

Abans amb una única llicència es podia caçar i/o pescar per tot el territori espanyol i això suposava menys tràmits administratius i un major ventall cinegètic i piscícola.

Actualment, el caçador català ha de pagar una llicència a cada comunitat on vol anar a caçar o pescar. Tenint en compte que molts caçadors catalans freqüenten durant la temporada cinegètica o piscícola altres comunitats com l’Aragó, la Valenciana o fins i tot “les Castelles” o l’Andalusa podria tractar-se d’una bona notícia l’adhesió catalana a aquesta iniciativa.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat