En la prensa

Plan piloto en el Segrià de prevención y mitigación de daños por el conejo

Prensa Gencat - Lleida - 02/26/2018

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha presentat avui al sector la proposta del Pla pilot de prevenció i mitigació dels danys produïts pel conill a la comarca del Segrià, en el decurs d’una trobada celebrada a la seva seu a Lleida, en la qual també s’ha acordat crear la comissió tècnica de seguiment, a banda d’abordar el resultat dels censos de conill, i la valoració de declaració d’Emergència cinegètica, entre altres. De fet, l’esmentada Comissió ha decidit aprovar la declaració d’Emergència Cinegètica després de la presentació dels resultats dels censos hivernals de conills realitzats aquest febrer; i en un mes aproximadament es tornarà a reunir per a efectuar el seguiment de la Declaració.

El Pla pilot s’emmarca en el Pla de prevenció de danys impulsat pel DARP. Es tracta d’una sèrie de mesures i accions que s’estan duent a terme per a establir un nou marc legal, administratiu i operatiu, per tal de fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit diverses espècies cinegètiques. Així, l’objectiu és prevenir i controlar de forma eficient i sostenible els riscos i danys que generen. El desenvolupament de plans pilot de prevenció i mitigació dels danys en comarques amb problemàtiques específiques, com la del conill al Segrià, és bàsic per a poder equilibrar determinades poblacions de fauna cinegètica.

En aquesta línia, el director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Ferran de Noguera, ha subratllat que “els objectius generals del Pla són controlar la població de conill fins a uns nivells acceptables de danys agrícoles, conscienciar i motivar tots els sectors implicats en el control dels danys, i definir mesures, addicionals a les cinegètiques, en aquest control”; i ha explicat que aquest Pla pilot corresponent al Segrià afecta més de 6.000 hectàrees dels municipis de Torrefarrera, Alpicat, Rosselló, Lleida, Almacelles i Alguaire, “una zona de la plana eminentment agrícola, de regadiu tradicional i topografia suau, amb orientacions predominantment de solei i planeres, molt favorable a la ubicació dels caus de conill de bosc”.

Altres mesures que s’han pres fins ara han estat, principalment, de dos tipus: les primeres de caire cinegètic, per tant dels caçadors, encaminades a disminuir la densitat de la població de conill; i les segones, per part dels pagesos, implementant mesures de protecció dels cultius, com ara la col·locació de protectors als fruiters. S’ha constatat que les mesures preses no són suficients i que els danys persisteixen, motiu pel qual, a més de continuar amb actuacions directes de caça durant la temporada hàbil i mitjançant autoritzacions excepcionals per danys durant l’època de veda, es proposa un seguit d’altres actuacions, entre les quals destaquen les següents:

  • localizar y cartografiar detalladamente los principales focos con abundancia de madrigueras (zonas de alta conflictividad), a fin de dirigir e intensificar las actuaciones sobre estas áreas;
  • en estas zonas, intensificar las capturas todo el año;
  • en estas zonas de alta conflictividad, realizar desbroces de matorral, eliminar acumulaciones de piedras, ramas y otros factores que puedan suponer un efecto refugio para el conejo. Estas actuaciones se deben intensificar, además, en la gran cantidad de infraestructuras viarias que generan un efecto refugio hacia las poblaciones de conejo de monte:
  • actuaciones sistemáticas e intensivas de caza nocturna con vehículo, foco y arma de fuego, por parte del Cuerpo de Agentes Rurales, con la participación de cazadores y de los propietarios afectados por los daños;
  • establecer un código de buenas prácticas agrícolas para la prevención de los daños;
  • y estudiar y fomentar actuaciones y / o métodos de autoprotección de los cultivos.

D’altra banda, quant a l’abundància i evolució de les poblacions objecte de control val a dir que, des de l’any 2013, la població de conill en la zona d’aplicació del Pla pilot supera el llindar dels 50 individus/quilòmetre quadrat, com a densitat mitjana dels tres censos anuals: Des de 2009 les poblacions de conill s’han multiplicat, i al seu torn s’ha multiplicat les autoritzacions excepcionals de control, fins al punt que s’autoritza a caçar tot l’any. Tot i així, no s’ha assolit l’objectiu, i la densitat de conill en la zona del pla pilot no minva.

I ara com ara, en aquest àmbit d’actuació, la resposta del titular s’ha vist clarament superada per la sobreabundància de conill de bosc en forma de nuclis colonials fins a uns nivells d’alerta que han derivat en episodis de declaració de situació d’Emergència Cinegètica pels danys que estant causant en la zona.

D’altra banda, la Comissió tècnica de Seguiment del Pla Pilot compta amb representació de tots els sectors implicats: representants del DARP, d’altres Departaments i administracions, així com també representants territorials dels caçadors, i membres de les organitzacions i gestors agraris.


Deja un comentario

Genérico CinegeticatPublicidad