Actualitat

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE RESOL QUE LA RFEC HA DE REPETIR ELECCIONS AMB EL CENS DE 2012

Avui la Federació Catalana de Caça pot sentir-se finalment victoriosa després de passar per anys de litigis amb l’únic objectiu d’aconseguir justícia en el cas de l’irregular procés electoral a la RFEC del 2012.

En l’Expedient 9/2015 del TAD, amb data de 19 de gener, es conclou que el cens electoral que s’ha d’utilitzar en les eleccions que ha de celebrar la RFEC es el que corresponia a la data de la convocatòria del procés anul·lat que es va portar a terme al 2012 i que els requisits que havien de complir els electors han de referir-se a aquell moment temporal i no al present. I que per tant, s’ha d’anul·lar la convocatòria d’eleccions i cal procedir a una nova convocatòria ajustada al que estableix la resolució mencionada.

Hi ha dos mesos de termini per interposar algun recurs però la resolució és definitiva.

La Federació Catalana de Caça està molt satisfeta per l’esforç constant que hem mantingut i que finalment ha tingut el seu fruit.

Font: Federcat


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat