Actualitat

Els caçadors no federats estan farts de l’intrusisme esportiu a la caça

FECA-CV – València – 08/01/2018

La Federació de Caçadors de la Comunitat Valenciana (FECA-CV), inscrita per Resolució de 9 de març de 2018 en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, considera un engany i una burla de la Federació de Caça (FCCV) -federació esportiva -, cap als qui han treballat i participat per aconseguir, o no, que s’introduïssin les propostes de modificació que s’han introduït en la Llei 13/2004 de Caça el 2019.01.02, que digui públicament en una nota de premsa «la proposta de la Federació de Caça presentada pel Grup Popular».

Quan la realitat i la veracitat és que darrere d’aquestes propostes que s’han introduït en la Llei de Caça, i algunes que no s’han introduït, han estat treballant, proposant i negociant els que formen part de la Comissió Específica de Normalització (CEN) des el dia 15/01/2018 en què es va reunir per primera vegada i que venia treballant durant tot l’any 2017, i va crear el Consell Valencià de la Caça de la Generalitat Valenciana, per a la modificació de la Llei de Caça, l’Ordre del Conill i l’Ordre del Senglar, entre altres normes (del qual en formen part moltes persones del sector de la caça, entre elles aquesta federació esportiva).

El que sí que ha fet Federació de Caça (entitat esportiva) -i no la Federació de Caçadors amb la seva intervenció entre els partits polítics de les Corts Valencianes, per al seu benefici propi i no dels caçadors no federats, al marge del coneixement de la Comissió Específica de Normalització (CEN) i de tots els que la componen, és que se li adjudiquin a la federació esportiva al gaudi de les zones de caça controlada (ZCC) i es deixi al marge i es discrimini a altres organitzacions, per no ser una federació esportiva.

Els caçadors no federats estan farts de l’intrusisme esportiu en la caça, on la Generalitat Valenciana confon la cinegètica (RAE: arte de la caza) amb activitat esportiva, club, esportista i esport amb activitat cinegètica, societat, caçador i caça. El que provoca que NO se li reconegui la caça, a les societats de caça i als seus caçadors el que són, fan, paguen i aporten a la preservació i conservació del patrimoni natural i la seva biodiversitat; per això la Federació de Caçadors de la Comunitat Valenciana (FECA-CV), que és una federació mediambiental, està estudiant i valorant recórrer la Llei de Caça de la Generalitat Valenciana per preservar els interessos dels caçadors i les seves societats, i de la caça i la seva activitat cinegètica.

La FECA-CV, aprofita per donar les gràcies als dirigents polítics que recentment han donat el seu suport a la caça i els caçadors, però demana més fets i menys paraules, perquè aquestes manifestacions i suports s’incorporin als seus programes electorals i creïn una Llei de Caça de la Comunitat Valenciana més social, sostenible i natural, i no esportiva, que doni drets als caçadors.

Uns programes electorals en què els nostres polítics es comprometin a realitzar una Llei de Caça (que no tingui res a veure amb l’esport: que parli només de caça) on els caçadors no només tinguin responsabilitats, obligacions i sancions, sinó que també incorpori els drets dels caçadors: que reconegui la seva pròpia identitat i no els tracti com a esportistes; que transmeti respecte i dignitat per ser caçador; que incorpori registres per a les societats de caçadors, animals, matèries i el seu món; que se’ls reconegui a les societats de caçadors el que són i el que fan en el medi natural, i el que aporten econòmicament al teixit social; que reguli el elegir els seus representants per ser caçadors; que incorpori a les federacions sota la protecció de l’Administració competent en matèria de caça; que creï un organisme públic per a la caça dins de l’Administració; que doni participació en els assumptes que afecti al món de la caça; que obligui a informar-los, a formar-los, i desenvolupi la investigació del seu món i espècies, la seva genètica i població; i assigni finançament a la caça, a vedats i a les societats de caçadors perquè segueixin generant riquesa en el nostre medi rural i mediambiental.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat