Actualitat

Emergència Cinegètica

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha aprovat el procediment per declarar zones d’emergència cinegètica en aquelles zones de Catalunya on es produeixi una sobreabundància d’espècies cinegètiques.

Amb l’objectiu d’evitar danys a l’agricultura, els terrenys forestals, la ramaderia, les espècies protegides o la caça, els Directors dels Serveis Territorials han de declarar l’emergència cinegètica quan:

– es detecti una abundància de senglars de 8 senglars/Km2
– es detecti una densitat mitjana hivernal de 50 conills/Km2
– per la resta d’espècies, quan hi hagi un nombre de sol·licituds d’autoritzacions excepcionals per d’anys superior a 10, de forma ininterrompuda en els darrers tres anys.

Font: Gencat. Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat