Ànec collverd

Anas platyrhynchos

Castellà. Ánade azulón, pato

Biologia

Au d’aproximadament 1 kg i uns 95 cm d’envergadura. La principal diferència entre el mascle i la femella és que el mascle té el cap d’un color verd i en canvi la femelles té un color bru.
Té el bec de color groguenc i les potes ataronjades.

Distribució geogràfica

Arreu de Catalunya, viu en medi aquós i amb bastanta vegetació: aiguamolls, rieres, estanys, rius, embassaments, basses,…

Alimentació

És una espècie omnívora que prefereix les plantes de ribera, però és molt oportunista, de manera que també s’alimenta d’insectes, peixos, llavors,…

Activitat i comportament

És un animal sedentari i migratori. Els mascles migren al maig – juny, mentre que les femelles ho fan a l’estiu. Surt volant amb rapidesa des de l’aigua.

Reproducció

A primers d’any se’n va a les zones de cria i allà fa els nius a terra. Normalment, pon de 6 a 15 ous durant els mesos de febrer a març i la incubació dura uns 28 dies.

Gestió i caça

La millor gestió és assegurar llocs d’aigua poc profunds i amb estanquitat, que tingui força vegetació de ribera, que la vegetació sigui frondosa i formi petites illetes per a poder niuar i al mateix temps que serveixin de refugi contra depredadors.
Les modalitats de caça més utilitzades són: la caça al pas i al salt, però també té molts adeptes l’espera.
La munició preferida és el cartutx de 36 a 40 g de plom nº 6 al nº 4.


MussapPublicitat