Cérvol

Cervus elaphus

Castellà: Ciervo, venado

Biologia

Gran mamífer, robust, esvelt, de complexió solemne i elegant. Pertany a la família dels cèrvids. El mascle és més gran que la femella. Pot arribar a mesurar 2’5 metres de longitud i fer 200 kg de pes. El mascle té cornamenta i renova les banyes cada any: li cau durant els mesos de febrer a maig i al juliol ja torna a tenir la banya complerta. El pelatge d’estiu és més marronós mentre que a l’hivern és més grisós.

Distribució geogràfica

A Catalunya hi és present al Berguedà, Ripollès, la Serra de Boumort, Alt Empordà, els Pallars i la Vall d’Aran, tot i que actualment s’està expandint i es comença a trobar en zones del Solsonès i el Lluçanès.

Alimentació

És herbívor, sobretot en pastures de gramínies i lleguminoses. També menja fulles tendres, fruits i, en èpoques de condicions adverses, arbustos més llenyosos.

Activitat i comportament

Presenta més activitat a la matinada i al vespre. El mascle és poc territorial i es desplaça constantment. D’altra banda, les femelles viuen en grups i tenen normalment dues zones ben diferenciades: una d’estiu i una altra d’hivern. Estan dirigides per una femella adulta acompanyada de les cries de l’any i altres femelles.

Reproducció

L’època de zel és a la tardor (entre setembre i octubre) i es caracteritza per la Brama (“Berrea” en castellà). A la Brama, els animals comparteixen un mateix hàbitat i els mascles emeten uns sons molt espectaculars durant nit i dia per demostrar la seva vigorositat i defensar el terreny i les femelles d’una zona concreta en front a altres mascles. En molts casos es produeixen baralles entre mascles per dominar una zona.

La gestació dura uns 8 mesos i normalment pareixen una cria. L’època del part sol ser entre els mesos de maig i juny.

Gestió i caça

És l’espècie cinegètica més gran de Catalunya. Normalment es caça mitjançant dues modalitats, l’acostament i la batuda i segons l’ordre de vedes anual.

L’administració fa uns censos anuals de la població de cérvol i aplica unes taules per estipular el nombre anual d’animals a abatre per tal d’equilibrar la població.


Genèric CinegeticatPublicitat