Guatlla

Coturnix coturnix

Castellà: Codorniz

Biologia

Petita au d’uns 15 cm de llargada. Té unes plomes de colors marronosos, ocres, negres en la part superior i tons més blanquinosos en la part inferior. Els mascles, a part de tenir la barbeta blanca, també tenen una taca negra a la gola; en canvi, les femelles tenen unes taques negres al pit i uns colors més apagats en comparació als mascles.

Distribució geogràfica

La seva presència és més abundant a la Catalunya Central, però es pot trobar per tot Catalunya. Li agraden les zones de conreu de cereal i els espais oberts amb vegetació.

Alimentació

Pot menjar cargols, erugues i petits invertebrats, però principalment s’alimenta d’herbes i llavors.

Activitat i comportament

Au migratòria, terrestre. Apareix per les nostres contrades entrada la primavera i s’hi està fins a la tardor, quan reemprèn el vol cap a l’Àfrica. Un cop instal·lada, en poques ocasions vola, ja que prefereix moure’s arran de terra on se sent més còmode. Fins i tot quan ha de fugir d’algun perill, prefereix fer-ho esmunyint-se entre els conreus o la vegetació.

Reproducció

Els mascles són polígams. Les femelles normalment solen fer una sola llocada amb una desena d’ous, l’època de cria sol ser durant el mesos de maig i juny. En la incubació només hi participen les femelles, les quals nidifiquen a terra protegides d’algun element de vegetació, sobretot en sòls de conreu, i sol durar uns 17 dies.

Gestió i caça

Al ser una au migratòria la seva gestió és bastant complicada. Cal assegurar zones de conreu de cereals. La seva caça es concentra a la mitja veda i la modalitat més utilitzada és la caça en mà i al salt.


Genèric CinegeticatPublicitat