Actualitat

Exposició pública del text previ a la redacció de l’Avantprojecte de llei de caça.

Redacció – Cardona – 19/07/2017

El Govern fa pública la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de caça i el sotmet  a consulta pública perquè qualsevol ciutadà el pugui examinar i donar-hi opinió. Les aportacions es poden enviar a l’adreça electrònica lleicassa@gencat.cat

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/informacio-publica-tramits/2017/Llei-cacera/Fitxers-binaris/Acord-de-govern-memoria-preliminar.pdf 


Deixa un comentari

MussapPublicitat