Actualitat

Formulari web per sol·licitar batudes per danys

Redacció – Barcelona – 29/05/2015

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ja ha activat els formularis web (dins de la web del DAAM, a l’àmbit de Caça) per comunicar les batudes de senglar que els sol·licitants vulguin realitzar amb motiu de danys a l’agricultura, d’acord amb el que disposa l’actual Resolució de vedes, (des de l’1 de juny al 5 de setembre). En aquest formulari s’han incorporat les modificacions establertes a la Resolució de vedes així com la modalitat de foragitar amb gossos, a petició dels SSTT de Girona.

Aquestes comunicacions seran enviades automàticament tant a la cap de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques com als caps de secció d’Activitats Cinegètiques i Biodiversitat i als caps d’Àrea Regional de cada SSTT corresponent, per al seu coneixement.

Podeu accedir al formulari mitjançant el següent enllaç:

Comunicacions de caceres de porc senglar

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/casa-pesca-continental/casa/comunicacions-caceres-porc-senglar


2 thoughts on “Formulari web per sol·licitar batudes per danys

Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat