Actualitat

Grup de whatsapp per a recuperar gossos

Enric Vélez – Els Hostalets de Pierola – 29/11/2023

Neix un nou grup de WhatsApp massiu de caçadors encaminat a recuperar els gossos perduts.

Degut a l’alt nombre d’animals que, cada cop més, els caçadors denuncien per pèrdua o robatori, sobretot durant la temporada de caça, aquests han decidit organitzar-se en xarxes de difusió massiva per intentar difondre fotografies i dades dels animals desapareguts al més aviat possible i ajudar així a una prompta recuperació. Alhora es pot penjar informació de gossos trobats, per mirar de trobar el propietari.

L’Agrupcat (Agrupació de societats de caçadors i pescadors de Catalunya) va tenir la idea de crear aquest grup i en poques hores centenars de caçadors ja s’hi havien afegit. La repercussió i l’efectivitat han estat tan grans que en el primer dia de la seva existència ja va servir per a recuperar el primer gos.

Les normes de funcionament

Al nou grup de WhatsApp és interessant que hi sigui almenys un referent de cada colla de caça o de cada societat de caçadors de tot Catalunya per tal de poder fer ràpida difusió a tots els membres de la seva societat i així, en pocs minuts, tots els caçadors estaríem avisats.

Ha de ser un grup silenciós, sense missatges de presentació dels seus membres (no cal), ni salutacions, ni felicitacions, ni acudits, ni vídeos, etc. No es tracta d’un grup de diàleg, ni de debat, ni de penjar altres informacions que no siguin estrictament les de gossos perduts o trobats sense l’amo.

Cadells inexperts, gossos de rastre que empaiten lluny i fora de cobertura del GPS (o GPS que s’espatllen), gossos que altres usuaris del medi agafen pensant que estan perduts o abandonats, animals robats per màfies o delinqüents malintencionats,… sigui quina sigui la causa, el cert és que, si ràpidament som capaços de fer arribar la informació necessària als companys de tot el territori, més probabilitats tindrem de recuperar als nostres animals.

La informació útil

Les dades necessàries són el nom del gos, l’edat i el sexe, ajuda molt una fotografia recent i si hi ha algun tret característic que l’identifiqui: tatuatge, taca, ferida, etc. No pot faltar la data i hora de l’últim cop que s’ha vist l’animal, el lloc on ha desaparegut amb la major concreció possible (ubicació de la zona exacta, localitat, etc.) i, com és comprensible, el telèfon i nom del propietari o de la persona a qui s’hauria d’avisar en cas de trobar l’animal o tenir pistes sobre ell.

Cal recordar però, que la difusió d’aquesta informació no supleix l’obligatorietat de tenir que fer la comunicació pertinent en el termini establert per evitar la sanció corresponent. La normativa actual marca que “En cas de desaparició de l’animal, d’acord amb l’article 14.8 de la LPA, s’ha de comunicar a l’ajuntament on estigui censat dins de les primeres 48 hores, per tal que quedi constància i evitar sancions per no comunicar-ho o, si s’escau, abandonament.”

Què s’ha de fer si perds un gos?

Si has perdut un animal de companyia, has d’avisar a l’ajuntament on resideix l’animal i a la base de dades on estigui inscrit el teu animal per indicar-ne la pèrdua. Penjar cartells de desaparició o donar qualsevol avís a persones o institucions tampoc no eximeix de l’obligatorietat de comunicar la pèrdua.

A Catalunya existeixen dues bases de dades:

  • ANICOM 93 304 67 00 (7.30-15 h dilluns a divendres), anicom.tes@gencat.cato 93 561 70 00 (24/7 fora de l’horari d’oficina) – Base de dades del Registre general d’Animals de Companyia.

 

  • AIAC 93 418 92 94 (24/7) – Base de dades del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya

Els ajuntaments tenen l’obligació de portar un cens municipal d’animals de companyia (gossos, gats i fures) i de la mateixa manera la persona propietària d’un animal de companyia l’ha de censar a l’ajuntament on resideix habitualment l’animal.

Xipar i censar a l’Ajuntament

La persona propietària de l’animal té un termini de 3 mesos des del naixement de l’animal o de 30 dies des de la data d’adquisició, el canvi de residència , la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens per a comunicar-ho al cens municipal. Com sabeu, prèviament a la inscripció de l’animal en el cens municipal, l’animal ha d’haver estat identificat amb microxip per un veterinari. És obligatori tenir els gossos xipats i censats i, el no fer-ho, pot comportar costoses sancions i, en cas de provocar danys o accidents, l’asseguradora no se’n faria responsable de les despeses reclamades.

Igualment és molt interessant comunicar la pèrdua als cossos de seguretat local (guàrdia urbana o mossos) ja que molts animals trobats són comunicats o inclús entregats a les seves oficines i alhora són els primers que s’assabenten si el gos provoca incidents o desgraciadament es veu implicat en accidents de trànsit. De la mateixa manera, pot ser molt útil informar els centres veterinaris locals, centres d’acollida, gosseres municipals, etc. Tot s’hi val quan es tracta de recuperar el nostre company que, com no cal que us digui, estarà patint tant com nosaltres.

El nou grup de WhatsApp és una eina més que desitgem que sigui de molta utilitat.

Feu costat, animeu-vos i afegiu-vos.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat