Actualitat

JORNADA TÈCNICA BIOLOGIA, GESTIÓ I CAÇA DE L’ISARD.

Miquel Serra – Ripoll – 29/05/2017

El proppassat 20 de maig es va celebrar a Setcases (Girona), a Jornada Tècnica. Biologia, Gestió, i caça de l’Isard, promoguda per la Federació Catalana de Caça, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Medi Ambient i l’Ajuntament de Setcases. A la jornada hi van assistir una seixantena de persones. Els encarregats de donar la benvinguda a la Jornada van ser el Subdirector General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, Jordi Ruiz, i el Vicepresident de la Federació Catalana, Josep Puigpinós (qui va excusarl’assistència del President).

Grup de la jornada

La primera ponència de la Jornada va ser a càrrec del Doctor en Ciències Biològiques Emmanuel Serrano i va tractar la “Biologia i dinàmica poblacional de l’isard“. Va ser una exposició molt clara i didàctica sobre la biologia de l’espècie, remarcant que durant el seu primer any de vida és quan es produeixen el 40% de les baixes. També es va parlar de l’hàbitat i la nutrició lligada a aquest hàbitat, en funció dels períodes climàtics que afavoreixen la vegetació de les diferents plantes que componen la seva alimentació. Així, llenyoses com la Calluna vulgaris, brugarola, és el seu principal aliment durant l’hivern, mentre que a l’estiu disposen d’altres fonts d’aliment com gramínies i herbàcies. També va parlar de la competència amb altres herbívors, tant domèstics com salvatges.

Assistents atents a les ponències

Pel que fa a les altres ponències, el senyor Àngel Such, tècnic de Forestal Catalana, va exposar la “Distribució de l’isard al Pirineu Català. Metodologia de cens“. El director de la RNC Freser-Setcases, Jordi Xifra va parlar sobre “Gestió i planificació de l’aprofitament cinegètic a les Reserves Nacionals de Caça i a les àrees privades de caça de Catalunya“. Aquesta gestió, està molt relacionada amb l’estat de la població que donen els censos realitzats periòdicament. Amb aquesta informació, tenint un objectiu a assolir, es pot realitzar una planificació de l’aprofitament cinegètic dins el pla tècnic anual de gestió cinegètica (PTGC). També va exposr els diferents permisos que existeixen referents a l’aprofitament cinegètic i la seva finalitat: selectius i trofeus.

La “Situació sanitària de l’isard a Catalunya“, va anar a càrrec de l’Investigador del SEFaS-UAB, Oscar Cabezón. A més de fer un repàs a totes les malures que presenten els Isards, es va centrar en la més generalitzada en els últims anys, el Pestivirus i les seves soques, tot aprofundint en les que es presenten al Cadí i/o al Freser-Setcases, per determinar la diferència de mortalitat d’una RNC a una altra. Així, mentre al Cadí la malaltia causa més baixes, al Freser-Setcases, sigui pels seus anticossos o per la soca menys virulenta, la mortalitat és menor.

A la tarda, el guarda de la reserva de la RNC Freser-Setcases, Eduard Marsal, va parlar de: “La caça de l’isard a lesRNC de Catalunya sobre el terreny: selecció de l’exemplar“, tot contemplant des del Pla tècnic de gestió cinegètica (RTGC) fins als permisos per a la seva execució.

El caçador i tirador expert Ramon A. Castellà Fitó, va exposar el seu treball sobre “Equipament per la caça de l’isard. El tret perfecte“. Va fer un repàs exhaustiu a armes i munició. Va explicar que considerava més adequats els forrolls equipats d’una bona òptica. Quant a calibres, segons ell, els més adients per practicar la caça d’aquest ungulat són els que van de 5 a 6 mm. També explicà, quin és el lloc més òptim per apuntar en funció de la situació de l’animal: distància i posició.

Explicació durant la jornada

El senyor Josep Hernández, President de la Comissió de Catalunya d’Homologació de Trofeus de Caça, va parlar sobre la “Valoració del trofeu de l’isard“. Va explicar les diferents mesures que es prenen per tal d’establir la puntuació que donara la categoria del trofeu. També va fer esment a les diferents puntuacions que s’obtenen en prendre les mesures en verd -acabat d’abatre la peça, per part dels guardes-, o al cap del mes, quan és el legalment establert per part de la Comissió. Aquestes diferències, que també ho són econòmiques, són les que provoquen moltes reclamacions.

Ja per acabar, Gerard Trenchs, Membre a Catalunya del Safari Club Internacional (SCI), va parlar de: “Caça internacional del Rupicapra rupicapra“. Una cacera, pel que va explicar, molt semblant a la que es practica aquí a Catalunya, amb una sèrie de diligències diferents per a les gestions burocràtiques i de transport de les armes, d’un país a l’altre.

Com a cloenda, es va establir un “Debat i conclusions: El futur de la gestió de l’isard a Catalunya“. El més remarcable d’aquest petit debat va ser la proposta d’Emmanuel Serrano, consistent en què, per assolir un futur millor, caldria intentar que hi hagi molts animals repartits amb totes les seves fases vitals: cabrits, segalls, i adults. Així s’augmentarien les possibilitats d’obtenir animals trofeus. Finalment es va fer un sorteig de cacera d’un isard.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat