Actualitat

Jornada Tècnica de Mètodes homologats de captura en viu de depredadors cinegètics

Albert Pou 5/06/2014

El passat dia 5 de juny es va poder assistir, a l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, la Primera jornada de mètodes homologats per a la captura de depredadors cinegètics organitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

A les 9’15 del matí es va fer la presentació de la Jornada a càrrec del director de l’Escola Agrària Forestal, Sr. Gabriel Esquius, i posteriorment va encetar la primera xerrada el Sr. Josep M. López, biòleg de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, sobre les Directrius tècniques dels mètodes de captura d’espècies cinegètiques depredadores. Aquest bloc comprenia una explicació de l’evolució de la figura del paranyer al llarg els anys, i que actualment, aquesta té la necessitat d’estar emparada per la Llei 42/2007 sobre la Conservació i més concretament per l’Article 62 g). A més, aquesta Llei 42/2007, es regeix per una Normativa Europea 3254/91, unes Normes ISO 10990 i uns Acords internacionals de captura no cruel, entre d’altres.

presentació curs

El Collarum, Belisle, gàbia-trampa i llaç amb topall, van ser alguns dels paranys esmentats per la utilització dels paranyers i tots ells han passat per un seguit de proves establertes per aquesta Normativa Europea i Normes ISO, garantint el seu bon funcionament de cara a la captura selectiva i del benestar animal.

La segona xerrada, també a càrrec del Sr. Josep M. López, va ser sobre el Decret 56/2014, relatiu a l’homologació de mètodes de captura en viu d’espècies cinegètiques depredadores i d’espècies exòtiques invasores depredadores i l’acreditació de les persones que en son usuàries, en que es definien les espècies cinegètiques, objectiu i mètodes de captura homologats, entre d’altres, i en l’Annex I es podia observar el “manual d’usuari” del paranyer. En aquest punt es van obrir diferents debats entre els assistents de la jornada, en que el més destacable va ser sobre els buits legals que la legalitat no contempla. També, per part de la Federació de Caça de Girona, es va dir que feia molt temps que esperaven aquests cursos i que hi hauria molta demanda per part dels caçadors.

Després d’una pausa de cafè i pastes, es va continuar la Jornada amb una xerrada sobre Control d’espècies exòtiques i invasores, a càrrec del Sr. Santiago Palazón, biòleg de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, en que va explicar l’arribada de noves espècies al territori català i la seva expansió. De les espècies exòtiques esmentades com el coipú, visó americà, esquirol coreà i os rentador, la més destacable va ser el visó americà, en és la que amb pocs anys, ha arribat a colonitzar gran part del territori de Catalunya i que de moment no hi ha cap mètode per aturar aquesta expansió, posant en perill espècies autòctones protegides com el turó i visó europeu.

Com a última xerrada, a càrrec també del Sr. Josep M. López, es va explicar el Programa de Seguiment de Poblacions d’espècies cinegètiques a Catalunya, concretament pel que fa la guineu, conill, llebre, perdiu i porc senglar, entre d’altres, i que aquests seguiments servien per generar l’Ordre de vedes anual a utilitzar pels caçadors, i també per l’elaboració de mapes de zones favorables per les espècies cinegètiques i les densitats de població per espècie, que són de gran importància per gestionar l’actual estat de les poblacions d’espècies cinegètiques de Catalunya.

curs

Es va obrir el torn de preguntes pels assistents, destacant altre cop, el buits legals relacionats amb l’activitat del paranyer, com qui realitza la captura d’animals assilvestrats com gossos i gats, o si les ordenances municipals podien emetre autoritzacions de paranyer per al seu municipi.

Es va finalitzar la jornada amb el comunicat per part de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, anunciant que els propers cursos formadors de paranyer serien a finals d’aquest any (octubre), que hi estaven treballant i que es realitzarien a diferents punts de Catalunya, com Santa Coloma de Farners o Manresa, entre d’altres.

 


One thought on “Jornada Tècnica de Mètodes homologats de captura en viu de depredadors cinegètics

Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat