Consultes legals

Puc caçar el senglar…..

senglar verro

Àlex Cuadros – Sant Celoni – 09/10/2019

A continuació donarem resposta a un seguit de qüestions que se’ns han plantejat a la redacció de Cinegeticat.

Quines modalitats de caça del senglar estan autoritzades a Catalunya?
Les modalitats reconegudes i autoritzades per a caçar el senglar a Catalunya són les següents:

  • Batuda.
  • Acostament.
  • Aguait diürn. Pel nocturn cal demanar permís.
  • Al salt.

L’instrument no és una modalitat, pot ser amb arc, escopeta, fusell, … Amb ballesta no, ja que està prohibida per normativa Europea.

Hi ha un límit de caçadors per caçar el senglar?
No, legalment no hi ha cap límit establert. Tot i que cada àrea de caça pot elaborar una normativa interna aprovada en la seva assemblea per marcar directrius d’obligat compliment (sempre dins el marc legal actual) dins la mateixa APC.

Es poden usar perdigons per la caça major? I bales per la caça menor?
Referent a l’ús de cartutxos de perdigons per a la caça major hi ha diverses interpretacions i es podria considerar una infracció en el supòsit que s’interpretés que es fa patir l’animal segons la Llei de Protecció dels Animals, excepte que sigui en legítima defensa del mateix caçador o dels seus gossos. Cal remarcar que la posta està totalment prohibida.

Pel que fa a poder utilitzar bales per la caça menor, que es pot. Una altra cosa és que sigui apropiada o no la munició emprada per segons cada espècie.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat