Actualitat

La comunicació de les gosseres de caça

Edu Melero – Cardona – 30/01/2024

El DACC a petició de Cinegeticat va informar del procediment actual per a declarar les gosseres de caça (amb menys de 15 gossos) per tal que quedin legalment registrades.

El primer que s’ha de fer és omplir i signar el document de registre de gossera (document adjunt)

El que ha de constar al document

  • La titularitat dels gossos i les seves dades.
  • L’adreça de les instal·lacions amb les seves coordenades UTM.
  • La llista dels gossos residents a la gossera amb els corresponents números de microxip i el nom del gos.
  • Un croquis de la gossera.
  • La declaració responsable indicant que no s’està inhabilitat per la tinença d’animals, que les dades indicades al document són certes i que les instal·lacions on s’allotgen els animals compleixen els requisits de benestar animal i les mesures sanitàries i d’higiene publicades per la Generalitat (requisits gosseres caça).

Un cop omplert aquest document es pot presentar per petició genèrica (enllaç) adreçada a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis Territorials corresponents.

També ens comenten que en tractar-se d’una comunicació no caldrà esperar resposta ni terminis, així que una vegada realitzada la comunicació, aquesta passarà a ser operativa.

Modificacions a tenir en compte

Dues de les modificacions importants que el Departament va fer a causa de les reivindicacions, marxes lentes i l’aturada de caça iniciada a principis de temporada per l’Associació de Gossers i reforçada per l’Agrupcat, van ser: (vegeu notícia publicada el dia 27 d’octubre de 2023)
– La reducció de la distància de les gosseres amb les explotacions ramaderes (porcí)
– La de permetre la cria per reposició de les gosseres.


Deixa un comentari

MussapPublicitat