Actualitat

La formació cinegètica a l’EA del Solsonès

Robert Alsina – Solsona – 01/03/2018

L’Escola Agrària del Solsonès va presentar el passat 31 de gener els cursos de formació contínua i les jornades PATT del 2018 que s’impartiran a l’escola.

De l’extensa llista de cursos, destaquem dos de caràcter purament cinegètics:

  • Captura en viu d’espècies depredadores

L’objectiu del curs és explicar les novetats normatives dels darrers mesos en matèria de captura en viu de depredadors cinegètics i exòtics invasors per aplicar-les correctament en la gestió de la fauna salvatge; i acreditar les persones usuàries de mètodes homologats.

Aquest curs té una durada de 15 hores i començarà el proper 8 de juny. El preu del curs és de 32€ + 20€ de drets d’examen.

  • Sanitat i higiene de carn de caça silvestre

Aquest curs s’ha dissenyat per donar compliment al següent Reglament i aportar la formació necessària als operadors del sector de la caça. En el Reglament CE 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, s’estableixen les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquesta normativa permet que qualsevol persona amb una formació suficient sobre els punts següents, informi que les peces de caça puguin ser traslladades a un establiment autoritzat de tractament de carn de caça.

Aquest curs té una durada de 5 hores i mitja i començarà el 29 de setembre. El preu del curs és de 35€ (inclòs drets d’examen).

La inscripció a qualsevol dels cursos es pot fer de manera presencial a l’Escola Agrària del Solsonès (Ctra. Manresa – Solsona, km 77. El Pi de Sant Just – OLIUS), al telèfon 973 48 07 13 o a través de la següent web http://goo.gl/jS8cYD 

Cursos i Jornades EA Solsonès 2018


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat