Actualitat

És necessari caçar femelles de cabirol

Reunió ACE i Mesa Galega por la Caza

ACE – Madrid – 10/07/2019

Estudis científics avalen la cacera del cabirol femella

Des del punt de vista científic, cinegètic i sanitari, la seva veda suposaria un seriós perill per a l’espècie.

Durant el matí d’avui responsables de la Mesa Galega por la Caza al costat del President de l’Asociación del Corzo Español han mantingut una reunió amb la directora general de Patrimoni Natural per informar-li de primera mà sobre els riscos i problemes que pot comportar la decisió de l’Administració gallega de prohibir la gestió cinegètica sobre les femelles de cabirol durant aquesta temporada a tot el territori gallec.

Partint de la base que el més important en aquests moments és vetllar pel futur de les poblacions de cabirol a Galícia, s’han aportat a l’administració gallega diversos estudis realitzats amb criteris científics que demostren la necessitat imperiosa de fer gestió sobre les poblacions d’ungulats de manera equilibrada.

Des de l’Asociación del Corzo Español, el seu president D. Florencio A. Markina s’ha desplaçat fins a Galícia per conèixer de primera mà quins han estat els motius que han portat a l’administració gallega a prendre aquesta decisió de vedar l’aprofitament cinegètic de la cabiroles a Galícia durant la temporada 2019/20. Durant la trobada s’han posat de manifest les greus conseqüències que podria comportar aquest model de gestió actuant només sobre els mascles, ja que aquesta decisió ha generat greus desequilibris poblacionals i van esdevenir un desastre entre les poblacions d’ungulats en altres comunitats autònomes.

Els plans de caça ajuden a controlar epidèmies

Els plans d’ordenació i els plans anuals de caça a Galícia són una important eina per a la gestió que permet actuar en llocs concrets, si fos necessari, en casos de zoonosis o parasitosis epidèmica d’alguna espècie cinegètica, com és el cas del cabirol.

Davant la situació que estan patint en certes zones de Galícia les poblacions de cabirol infectades pel paràsit “Cephenemyia stimulator” la primera mesura de caràcter sanitari, demostrada científicament, és intentar reduir el nombre d’individus afectats per evitar una propagació descontrolada de l’epidèmia i especialment un control de les femelles que, per les seves característiques biològiques, presenten majors índexs d’infestació parasitària.

La Mesa i la ACE treballen conjuntament per defensar la gestió cinegètica

La Mesa Galega por la Caza al costat de l’Asociación del Corzo Español van instar a l’administració a reconsiderar la seva postura de vedar les cabiroles a tot Galícia, mesura que tal com es va explicar, amb l’aportació d’estudis científics a la directora general de Patrimoni Natural només contribuiria a perjudicar molt seriosament la salut i viabilitat de les poblacions de cabirol a Galícia i aprofundiria encara més en els problemes que afecten les poblacions d’aquest ungulat en aquesta Comunitat.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat