Actualitat

La mitja veda 2015

Redacció – Barcelona – 12/08/2015

La caça en el període de mitja veda només es pot practicar en els terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu Pla tècnic de gestió cinegètica.

S’estableixen com a períodes i dies hàbils per a la caça de les espècies guatlla (Coturnix coturnix), tórtora (Streptopelia turtur), tudó (Columba palumbus), colom roquer (Columba livia) incloses les varietats domèstiques i híbrids, garsa (Pica pica), estornell vulgar (Sturnus vulgaris), gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus), gavià de potes grogues (Larus michahellis) i guineu (Vulpes vulpes), els següents:

Barcelona i Catalunya Central, llevat de la comarca del Solsonès. Dies hàbils: dies 16, 23 i 30 d’agost i dia 6 de setembre.

Girona. Dies hàbils: dijous, diumenges i festius no locals dins el període comprès entre el 15 d’agost i el 15 de setembre, ambdós inclosos.

Lleida i la comarca del Solsonès. Dies hàbils: dijous, dissabtes, diumenges i festius dins el període comprès entre el 15 d’agost i el 15 de setembre, ambdós inclosos.

Tarragona. Dies hàbils: dies 16, 23 i 30 d’agost i 6 de setembre. La caça de la tórtora, el tudó, el colom roquer incloses les varietats domèstiques i híbrids, l’estornell vulgar i la garsa s’ha de realitzar des de llocs fixos.

Terres de l’Ebre. Dies hàbils: dies 15, 23 i 30 d’agost i 6 de setembre. La caça només s’ha de realitzar des de llocs fixos.

S’estableix un nombre màxim de captures per la guatlla i per la tórtora:

12 exemplars de Tórtora per caçador/a i dia

20 exemplars de Guatlla per caçador/a i dia

* Recordar que podeu col·laborar amb l’estudi i seguiment de les poblacions de tórtora vulgar bit.ly/1lO3Zn4

* Recordar l’obligatorietat de recollir els cartutxos de terra

* La tórtora turca NO es pot caçar excepte si disposeu de autorització excepcional.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat